08 september 2020

Zonne-eilanden Andijk

ZONNE-EILANDEN BIJ ANDIJK
De berichtgeving van Medemblik Actueel van afgelopen vrijdag heeft de uitspraken van wethouder Harry Nederpelt onjuist weergegeven. We vragen ons af of de redactie de raadsvergadering online helemaal heeft gevolgd. Er is nog niets besloten en bovendien komt er, dankzij onze motie, nog gelegenheid voor inspraak. Wethouder Nederpelt: “We komen er samen uit.”

> OPINIE > Els van Den Bosch & Piet Ligthart

WAARDERING
Wij hebben waardering voor betrokken inwoners zoals bijvoorbeeld de 23 zwemsters van ‘Koppie Onder’ die opkomen voor de belangen van hun IJsselmeer zwemclub. Zij en met hen een aantal andere Andijkers hadden liever gezien dat de gemeenteraad van Medemblik een Andijker deel van het IJsselmeer op voorhand al zou uitsluiten als locatie voor energieopwekking.

ZIENSWIJZE
Het alternatieve plan “Duurzaam Leefbaar” van de heer K. Buitendijk is echter een, door hem ingediende, zienswijze. Daarin worden zonne-eilanden als mogelijkheid ingebracht. Het verwondert ons dat hiertegen nu al zoveel weerstand is. Overigens had wethouder Nederpelt hiervoor wel begrip, vanuit het gegeven dat er veel mensen op hebben gereageerd. Het is een optie die nog wordt nog onderzocht, wellicht dat Rijkswaterstaat het straks meteen al van tafel veegt.

MEEPRATEN
Natuurlijk vinden ook wij dat de lokale bevolking haar mening moet kunnen geven over de IJsselmeer kustvisie. Want: Bij de concept RES (Regionale Energie Strategie) kon iedereen meepraten, hiervoor zijn in Gemeente Medemblik 9 bijeenkomsten georganiseerd (waarvan 1 in Cultura in Andijk) en in de hele regio maar liefst 47, waarbij ca. 1500 mensen zijn geweest.

CDA MOTIE
Voor de kustvisie (regionaal) laat de participatie te wensen over en voor project Wieringerhoek (Rijkswaterstaat) ook. Mede doordat het lastig te organiseren bleek in de afgelopen maanden. Maar er moet alsnog gelegenheid voor komen! Daarover is de voltallige raad het eens, want onze motie om dit te bewerkstelligen is donderdag 3 september jl. aangenomen met 23 stemmen voor en 2 tegen.
Ook wethouder Nederpelt pleitte voor participatie in de overtuiging dat we er samen wel uit komen.

ONDERZOEKEN
Uit de 9 bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de inwoners geen windmolens erbij willen en geen zonneweiden op agrarische grond. Wethouder Nederpelt heeft hier goed naar geluisterd zo blijkt uit het raadsvoorstel. Maar we kunnen natuurlijk niet alleen zeggen wat we níet willen. Ons college vindt het alternatieve plan van Duurzaam Leefbaar de moeite waard voor verder onderzoek en 21 (van de 25) raadsleden bleken het hier tijdens dezelfde raadsvergadering mee eens. Het is naar onze mening voorbarig om nu al een Andijker deel uit te sluiten.

Piet Ligthart en Els van den Bosch

> UITZENDING GEMIST?
Geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering alsnog terugkijken via deze link: https://medemblik.raadsinformatie.nl/vergad…/…/%2003-09-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.