1. Saskia Schouten-Spijkerman

Ik ben Saskia Schouten Spijkerman, 38 jaar en moeder van Jim, Steef en Daan. Mijn man Adri en ik runnen samen een melkveehouderij in Nibbixwoud. Dat is vroeg opstaan en hard werken, de meesten van u weten hoe dat voelt. Maar het is ook elke dag anders, elke dag met een frisse blik aan de slag. Op de boerderij, maar ook in de acht jaar waarin ik voor de klas stond. Die frisse blik neem ik mee als lijsttrekker voor het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat ik ook meeneem is mijn betrokkenheid: bij mijn gezin, bij mijn werk, maar zeker ook bij onze gemeenschap, onze samenleving. Als raadslid en als vrijwilliger bij verschillende verenigingen. Want samen leven kan niet zonder samen doen, kan niet zonder je handen uit je mouwen te steken. Niet alleen voor jezelf maar ook – juist – voor anderen. Dat is waar het CDA voor staat. Dat is waar ik voor sta.

Daarom wil ik de komende vier jaar - samen met u – met een frisse blik aan de slag om te bouwen aan een gemeente, een gemeenschap, waarin we allemaal de ruimte en de kans  krijgen om zo fijn mogelijk samen te leven. 

Dat begint met de kans om echt thuis te komen. Thuis in een eigen, betaalbare woning. Dat is helaas geen gegeven. Daarom moeten we op zoek naar creatieve oplossingen. Oplossingen die misschien tijdelijk zijn, maar wel perspectief geven. Ik denk dan aan tiny houses, aan flexwoningen, aan mantelzorgwoningen in een ruime achtertuin. Niet via lange bureaucratische procedures, maar door daar gewoon de ruimte voor te geven. Omdat het nodig is.

Wat ook nodig is, is de ruimte, de kans om samen te komen. We hebben de afgelopen twee jaar gevoeld hoe kaal het leven wordt als dat niet kan. Daarom moet de gemeente het verenigingsleven ondersteunen, subsidies geven aan sportverenigingen, aan het muziekonderwijs, aan cultuur. Want die activiteiten geven niet alleen kleur en smaak aan ons leven, maar zijn ook dé plek om naar elkaar om te kijken, voor elkaar klaar te staan, niet eenzaam te zijn. 

Die betrokkenheid bij anderen, is ook de drijfveer van mantelzorgers: mensen die voor een familielid of vriend zorgen, mensen die na een drukke werkdag nog even boodschappen doen voor hun zieke buurman, die op hun vrije dag de buurvrouw naar haar ziekenhuisafspraak brengen. Deze mensen, deze inzet, is onmisbaar in onze gemeenschap. Zij verdienen de steun en waardering van de gemeente.

Er is één ding waar in onze gemeente geen ruimte voor mag zijn en dat is het stijgende alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Velen van u maken zich terecht zorgen: dat is niet wat we voor onze kinderen willen. ER heerst hierop een groot taboe. Want wij gunnen onze jongeren een toekomst. Wij vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met de jongeren, en de ouders te betrekken bij dit proces Dat willen wij doen we via een herstart van het preventieve Alcohol- en Drugsprogramma. 

 

Ja, er is werk aan de winkel. Voor de gemeente en voor het CDA. Als u op het CDA stemt, ga ik voor u aan de slag. Betrokken en met een frisse blik.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.