Coalitieakkoord 2014 'Samen Sterk Vooruit'

Coalitieakkoord Samen Sterk Vooruit

Mei 2014 heeft het CDA overeenstemming bereikt met Gemeentebelangen en D66 over het vormen van een coalitie en een coalitieakkoord Samen Sterk Vooruit. Het coalitieakkoord vormt de basis voor onze plannen de komende vier jaar. De speerpunten in het akkoord zijn als volgt:

  1. De inwoner van de gemeente Medemblik staat centraal in een open en tolerante gemeente.
  2. Het bestuur hanteert een open onbevangen stijl en het primaat ligt bij de gemeenteraad.
  3. Participatie: verbindend besturen samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners.
  4. De leefbaarheid van de kernen behouden en bevorderen we.
  5. Behoud van basisonderwijs in alle kernen en bereikbaar houden van sport en cultuur voor iedereen.
  6. Sterke lokale economie door het stimuleren van initiatieven en het zorgdragen voor een eerlijke economie. Werken moet lonen. <s></s>
  7. Investeren in duurzaamheid.
  8. Sociaal beleid dat eigen kracht stimuleert en een vangnet biedt voor wie het nodig heeft.
  9. Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen.
  10. Gezond financieel beleid door een sluitende meerjarenbegroting.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.