standpunten CDA

Een Leefbaar Medemblik

Adequaat voorzieningeniveau in de kernenRuimte voor wonen op maat, ook voor buitenlandse werknemersAanpak onveilige verkeerssituatiesAanpak overmatig alcohol- en drugsgebruikDuurzaam energiegebruik

Een sociaal Medemblik

Werk voor jongerenStrijd tegen eenzaamheidTijdig hulp bieden bij gezinnen in probleemsituatiesDe aandacht voor ouderen, die ze verdienen.

Onderwijs, sport en cultuur in Medemblik

Basisonderwijs in alle kernenSport en cultuur voor iedereenStimulerin recreatieve bedrijvigheid

Een economische sterk Medemblik

Een goed gemeentelijk investeringsklimaat en - beleid voor bedrijvenHerontwikkeling van bestaande bedrijventerreinenMinder, overbodige regelsDe agrarische sector (Seed Valley)

Financiën op orde

Een sluitende begroting 2018Het ontzien van zorg voor werk, economie, basisdienstverlening en deelname aan de samenleving ondanks bezuinigingenOZB verhoging in beginsel slechts met inflatiepercentage. Aanvullende verhoging alleen indien hoogst noodzakelijkKostendekkendheid van gemeentelijke leges en heffingen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.