Debby Burger

Fractievoorzitter

Over Debby wordt gezegd dat zij, goed met anderen kan samenwerken, niet direct op de voorgrond zal treden, indien nodig, zal zij de leiding pakken, daarin altijd oog voor belangen van anderen houden en zal zij de balans bewaren tussen taak en mens. Taakgericht werken om dingen gedisciplineerd aan te pakken en af te maken, teamwork waarin consensus het streven is. Overwegend is zij kalm en komt zelfverzekerd en serieus over. Is betrokken en heeft een goed inlevingsvermogen. Blijft niet hangen in negativiteit, stapt over dingen heen, is in staat te improviseren en maakt nieuwe plannen.

Afspraken worden nagekomen, regels gehanteerd, met beide benen op de grond en met oog voor detail. Er is een goed vertrouwen in andere mensen, deze goede bedoelingen kunnen soms een valkuil zijn.

Achtergrond: Geboren in buurtschap Groote Keeten en via de peuterspeelzaal in Callantsoog en de basisschool in ’t Zand, vervolgens het Johannes College in Den Helder gevolgd. Hier kon de combinatie met voorschools trainen voor wedstrijdzwemmen gemaakt worden. Vier jaar Friezin geweest om in het Friese land de hotel management opleiding te volgen. Om daarna definitief terug te komen naar de mooie gemeente en te gaan wonen en meewerken op het bloembollenbedrijf in ’t Zand. Het gezinsleven met 4 opgroeiende kinderen, gecombineerd met functies in met name de financiële administratie en personeelszaken, tezamen met vrijwilligerswerk en sport heeft mij gebracht tot waar ik nu sta.

Mooiste plekje in onze gemeente: De voorjaarskleurenpracht van bloeiende bollenvelden is elk jaar uniek en fantastisch mooi, en zeker als je weet hoeveel werk er voorafgaand aan zit. Daarnaast heeft het strand heeft altijd iets magisch, rust en de kracht van het zeewater is prachtig om te zien.

Motivatie: Veelal is politiek een ‘ver van je bed show’. Dat mag en kan, maar wanneer u de politiek nodig  heeft is het van belang dat de juiste toegangsdeur te vinden is. Laat mij de toegangsdeur open houden en u de weg wijzen, zodat uw vragen beantwoord kunnen worden. Ik wil mij inzetten voor:

Leefbaarheid in stad en dorpen, voor jong, ouder en gezinnen.

Mooie stad Schagen met 25 dorpen eromheen en een kuststrook van 14 kilometer bieden de inwoners tal van mogelijkheden tot een fijn leven. Voorzieningen als scholen, sport, cultuur moeten behouden blijven zodat er vitale kernen blijven waar onderlinge betrokkenheid in dorpen en wijken in stand blijft. Woningbouw zal nodig blijven waarbij goed meebewogen moet worden met de vraag uit de markt. Ruimte is schaars en zal iets hoger bouwen wellicht mogelijkheden bieden voor de groter wordende groep zorgbehoevende ouderen, daarbij moet ook in de behoefte van jongeren worden voorzien.

De drie kustdorpen zijn een trekpleister voor onze gemeente. Laten we deze dorpen nog meer deze uitstraling geven gericht op de voorzieningen om de toeristische bezoeker te laten genieten van hun tijd in onze gemeente. Hierbij te allen tijden de balans tussen inwoner en toerist in ogenschouw te houden.

Behoud van agrarische ruimte

Behouden van het goud dat onze gemeente in handen heeft. Agrarische kennis en kunde tezamen met een ruim agrarisch areaal. Wees hier zuinig op, beheer het op een duurzame manier en schenk het niet weg. Geen agrariërs betekent een braindrain van de agrarische kennis, en een terugloop aan aanbod van agrarische producten, en een lagere werkgelegenheid. Onze gemeente heeft het grootst aanééngesloten bloembollengebied van de wereld,  een enorme aantrekkingskracht op toeristen, en een visiteplaatje voor de hele wereld.

Aanbod natuur, sport en cultuur op niveau houden

Genieten van de rust en de natuur die onze gemeente biedt. Toegankelijk maken en houden van deze gebieden. Sport en vitaal zijn en blijven gaan hand in hand en vragen aandacht om het aanbod op niveau te houden. Cultuur is van onschatbare waarde voor een gebalanceerd leven, wees hier zuinig op.

Waarom CDA Schagen: Respect en omzien naar elkaar, kernwaarden van het CDA die mij als gegoten passen. Samen, solidair, gemeenschapszin, wees een goed ‘huisvader’, neem de verantwoordelijkheid om het mooie leven van nu door te geven aan de toekomst. Samenwerken om, met inzet van iedereen die dit kan, de samenleving te versterken.

Levensmotto: Zeg wat je doet, waarom je het doet, en doe ook wat je zegt!

Samenwerken, niet voor jezelf, maar voor elkaar, met elkaar, om samen verder te komen.

Contact: Je kunt Debby bereiken via

Email: [email protected]

Debby heeft ook een persoonlijke flyer gemaakt. Interesse? Klikt u dan hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.