Niels Rutten

Lijsttrekker #1

In 1986 zag ik het levenslicht en groeide op de boerderij van mijn familie in de Eendrachtpolder. Na de OSG ben ik medische biologie gaan studeren in Nijmegen, wat ik na een paar jaar verruilde voor dierwetenschappen in Wageningen. Tot 2017 heb ik als onderzoeker gewerkt bij diergeneeskunde in Utrecht en ben ik gepromoveerd tot Doctor. Nu woon ik alweer 5 jaar op Texel en ben ik bezig om het melkveebedrijf van mijn ouders over te nemen. Afgelopen jaar ben ik raadslid geworden, maar een halfjaar is natuurlijk veel te kort om echt een verschil te maken. Daarom wil ik graag doorgaan. Nadat Ben jaren in zijn eentje de kar heeft getrokken hebben we nu een team van enthousiaste mensen met de gezamelijke overtuiging dat we Texel mooi en leefbaar moeten houden. Wij willen ons namens het CDA hiervoor in de gemeentepolitiek inzetten. Graag neem ik als lijsttrekker het voortouw om deze teamspirit en gedrevenheid hoog te houden en een stevig christendemocratisch geluid in de raadszaal te laten horen.

 

Laat ik er niet omheen draaien, het afgelopen jaar was voor het CDA waardeloos. Het vertrek van prominente en gewaardeerde politici als Pieter Omtzigt en Mona Keijzer hakt er hard in na de dramatische tweede kamer verkiezingen. Als het je als partij voor de wind gaat, wil iedereen er wel bij horen. Maar wanneer je flinke tegenwind hebt, staan juist de mensen met hart voor de zaak op. In 2010 zag ik dat gebeuren, toen ik landelijk bestuurslid werd van het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA. Dat was rond de verkiezingen die Jan Peter Balkenende zo jammerlijk verloor. Nieuwe leden die hun steentje wilden bijdragen om de christendemocratie weer tot bloei te brengen, werden op allerlei manieren actief. Ook nu in 2022 zie je jonge mensen opstaan en zich kandidaat stellen voor het CDA. Nog nooit had het CDA zoveel jonge lijsttrekkers. Dit is het moment om er te staan en en het verschil te maken.

 

Op Texel kan het CDA niet worden gemist. Er liggen grote uitdagingen voor ons eiland in het verschiet We zijn een van de kleinste gemeentes van Nederland en we willen ook graag een zelfstandige gemeente blijven. De afgelopen raadsperiode maakt voor mij duidelijk dat er veel huiswerk ligt. Huiswerk om een goed bestuur neer te zetten met gezag en met een breed netwerk, ook buiten het eiland. Een bestuur dat sterk staat tegenover andere organisaties zoals rijkswaterstaat en de provincie. Onze nummer één prioriteit moet de leefbaarheid van ons eiland zijn. Een absoluut schrikbeeld zijn de Duitse waddeneilanden, waar de meeste woningen in bezit van welgestelden zijn en als tweede woning worden gebruikt. De schilder kan zich geen huis op het eiland meer veroorloven, maar reist wel elke dag vanaf de vaste wal heen en weer voor onderhoud aan die tweede woningen. Daarom is het van het grootste belang om grip te hebben op de toeristisch druk op het eiland. De afgelopen periode is daar veel over gezegd, maar de komende jaren moet dat worden omgezet in daden.. Zoals de Jonge Bestuurders Texel in 2017 al aangaven, is het voor een gezonde toekomst essentieel dat we een goed vestingsklimaat hebben juist voor nìet-gepensioneerden. Het is heel goed dat Texelse jeugd uitvliegt en een opleiding gaat volgen aan de vast wal. Maar om het eiland draaiende te houden, in de recreatie branche maar ook in bijvoorbeeld de zorg, is het nodig dat er weer mensen terugkeren. Corona liet ons twee dingen zien. Dat toeristen massaal de weg naar ons eiland weten te vinden, maar ook even massaal kunnen wegblijven. Het is goed dat laaste niet te vergeten. Het toerisme brengt ons veel, maar van enkel en alleen toerisme wordt Texel geen fijnere plek. De afwisseling met landbouw, visserij en andere bedrijvigheid maakt Texel tot een echt thuis. Dat mogen we niet vergeten.

 

Stem voor een leefbaar eiland CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.