26 februari 2013

Bijeenkomst CDA over veranderingen in de zorg

Op 11 maart a.s. praten Mona Keijzer (Tweede Kamerlid CDA), Jos de Blok (directeur Buurtzorg Nederland), Yvonne van Gilse (directeur LOC en Zeggenschap), Francis Bolle (woordvoerder V&VN) en Leonie Voragen (woordvoerder VGZ) over de komende veranderingen in de zorg. De bijeenkomst heeft plaats van 19.30 tot 22.15 uur in De Jansheeren in Heemskerk, inloop vanaf 18.30 uur. De informatiepunten van Buurtzorg NL, LOC en Zeggenschap, V&VN, VGZ kunnen zowel voor als na afloop van de bijeenkomst worden bezocht.

De zorg staat op het punt van ingrijpende veranderingen. Omdat het goedkoper moet, maar ook omdat het beter kan. En omdat uw mening bij het CDA telt, gaan Mona, Jos, Yvonne, Francis en Leonie graag met u in gesprek over wat kan en moet, en ook over wat zelfredzaamheid en zorgnetwerken nu eigenlijk betekenen voor onze solidariteitsboog.

Juist de mening van de mensen die nu afhankelijk zijn van huidige zorgnetwerken, vinden we belangrijk. Yvonne van Gilse, directeur/bestuurder van het Landelijk Overlegplatform Cliëntenraden en Zeggenschap in de zorg, zal u informeren over wat er leeft onder cliënten en cliëntenraden in de langdurige zorg en wat daaruit naar voren komt.

Omdat we vinden dat verpleegkundigen en verzorgenden gehoord moeten worden, hebben we Francis Bolle als vertegenwoordiger van de belangenorganisatie van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland gevraagd om vanuit haar organisatie te schetsten hoe die verpleegkundigen en verzorgenden tegen de voorgenomen veranderingen aankijken.

Hoe werkt het wel en hoe juist niet? Jos de Blok van Buurtzorg Nederland licht de werkwijze van zijn organisatie toe en vertelt ons hoe hij de ontwikkelingen ziet. Leonie Voragen zal vervolgens aangeven hoe Coöperatie VGZ invulling geeft aan het organiseren van ‘zorg dichtbij’. Het opzetten van wijkteams, als schakel tussen het sociale netwerk en het zorgnetwerk in een wijk, staat daarin centraal.

Na een korte reactie van wethouders Gineke van ‘t Veer (Heemskerk), Robert te Beest (Velsen), Wil Spaanderman (Uitgeest) en Frans Zandkuil (Haarlemmerliede en Spaarnwoude), is het woord aan Mona Keijzer, zij wil een deel van de AWBZ behouden.  Zij zal ingaan op de vragen vanuit de zaal en bovendien in discussie gaan met de verschillende sprekers.

Deze openbare avond is vooral voor de inwoners uit de IJmond en Haarlemmerliede / Spaarnwoude die zich zorgen maken over de zorg en die hun mening aan Mona Keijzer willen meegeven om die via haar een podium te geven in de Tweede Kamer. Bovendien zijn ook de CDA-raadsleden zeer geïnteresseerd in uw mening, zeker nu het de bedoeling is dat de gemeenten een grotere rol gaan spelen in de zorg. Iedereen is van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en u hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.