29 augustus 2013

Golfbreker blijkt Nekkenbreker

De vakantie is ten einde. B&W is alweer met nieuwe energie aan het volgende politieke seizoen begonnen. Zelf heb ik een heerlijke vakantie gehad. Ik heb enkele weken met mijn gezin door de Verenigde Staten van Amerika getrokken. Geweldig veel gezien en nieuwe ervaringen opgedaan. Na de vakantie ben ik altijd nieuwsgierig naar wat zich de afgelopen weken in Velsen heeft afgespeeld. Uiteraard volg ik op vakantie nog wel het één en ander via internet en word je door je collega’s op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen. 

Tijdens mijn vakantie maakte Woningbedrijf Velsen bekend dat het project de Golfbreker niet door zou gaan. Een bijzonder vervelende boodschap. Natuurlijk is het zo dat de huidige regering de corporaties zwaar aanpakt: door hen te beperken in hun bedrijfsactiviteiten en hen financieel zwaar te belasten door middel van een verhuurdersheffing. Enig begrip zou ik daarom nog wel moeten kunnen opbrengen. Dat kan ik echter niet. Omdat het om zo’n cruciale plaats in IJmuiden gaat, had het ‘t Woningbedrijf gesierd als ze dit project wel hadden laten doorgaan. De aangekondigde maatregelen vanuit Den Haag zijn nog geen wet en daarom worden de huidige besluiten gebaseerd op angst voor Den Haag, en dan in het bijzonder de maatregelen die Minister Blok voor ogen staan. 

Niet geheel ten onrechte worden de gaten in IJmuiden inmiddels ‘de gaten van Rutte’ genoemd. Het landelijke woonakkoord blijkt nu voor Velsen funest uit te vallen. Minister Blok is een blok aan ons been geworden en staat de Velsense noodzakelijke herstructurering en vernieuwing van ons woningbestand lelijk in de weg. Toch had ik van het Woningbedrijf wel meer lef verwacht, wetende hoe belangrijk dit is voor de uitstraling van het centrum van IJmuiden. In nauwe samenwerking met onze gemeente ga ik het gesprek aan met de bestuurders van Woningbedrijf Velsen om de mogelijkheden te bespreken voor een heroverweging van hun besluit. Doel is het alsnog laten doorgaan van het project de Golfbreker,  zoals beoogd in de prestatieafspraken van onze nieuwe Woonvisie 2025. Pas als het echt niet anders kan, zal pas moeten worden ingezet op een snelle doorstart op deze locatie van een alternatief plan. Maar voor mij is de Golfbreker nog niet van tafel! 

Waar ik ook minder begrip voor heb is het laten braak liggen van terreinen. Ik vind dat de eigenaren van grond, of het nu corporaties, particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars of de gemeente zelf is, de plicht hebben om onbebouwde grond netjes tijdelijk in te richten. Partijen die gronden langere tijd onverzorgd braak laten liggen of hekken laten staan en dit ‘wel best’ vinden, verwijt ik maatschappelijk onverantwoord ondernemerschap. Wie de schoen past trekt hem aan!                                                                                                         

Met een hartelijke groet, 
Robert te Beest

Lijsttrekker CDA Velsen
Wethouder gemeente Velsen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.