03 mei 2017

NL in veiligheidsraad: maak vervolging/berechting MH17 daders en vervolging/berechting ISIS genocide prioriteiten

In 2017 en 2018 zitten Italie en Nederland samen in de veiligheidsraad. Het eerste jaar zit Italie fysiek in de raad, het tweede jaar Nederland.

Het CDA vindt het goed dat Nederland deze verantwoordelijkheid draagt in de wereld. Bij deze taak kan Nederland ook prioriteiten stellen wat het wil bereiken. Veel van het werk zal natuurlijk afhangen van internationale gebeurtenissen en crises. Maar er zijn ook twee specifieke zaken waar Nederland zich voor kan en moet inzetten:
- De vervolging en berechting van de daders van het neerhalen van de MH17
- het vervolgen van ISIS strijders voor genocide. De VN erkent dat ISIS genocide pleegt. Maar er vindt geen vervolging plaats. Juist in de veiligheidsraad kan NL met voorstellen komen (speciaal tribunaal bijvoorbeeld)

 

Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de VN Veiligheidsraad (ingezonden 3 mei 2017).

Vraag 1

Bent u bereid om aan de Kamer aan te geven wat de prioriteiten van Nederland zijn bij het lidmaatschap van de VN Veiligheidsraad, zoals de regering dat in 1999–2000, de laatste keer dat het in de VN veiligheidsraad zat, ook deed?1

Vraag 2

Bent u bereid om de vervolging en berechting van de daders van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 tot een van de prioriteiten te maken van het Nederlands lidmaatschap in de veiligheidsraad, aangezien dezelfde veiligheidsraad in resolutie 2166 alle landen heeft opgeroepen volledige medewerking te verlenen aan de onderzoeken?

Vraag 3

Bent u bereid om de daadwerkelijke vervolging en berechting van de ISIS-strijders – die uit tientallen Lidstaten van de VN komen en genocide plegen – tot een van de prioriteiten van het Nederlandse lidmaatschap van de veiligheidsraad te maken?

Vraag 4

Kunt u de maandagenda van het roterende voorzitterschap alsmede het werkprogramma tijdig aan de Kamer doen toekomen, net als de regering dat deed toen Nederland de vorige keer lid was van de VN Veiligheidsraad?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.