15 augustus 2016

Nieuwe Kamervragen over Turkije en de spanning tussen AKP/diplomaten en Hizmet/Gülen in Nederland

Het CDA maakt zich grote zorgen over de zuiveringen die in Turkije blijven doorgaan. We hebben daarover de afgelopen weken een aantal keren vragen gesteld aan de regering. Die beloofde toen zich in te spannen om waarnemers (CPT-teams) naar Turkse gevangenissen te sturen en de criteria voor EU-steun aan Turkije (zoals vooruitgang bij democratie en rechtstaat) eerder te toetsen. Wij vragen nu of de regering die beloftes van eind juli ook is nagekomen.

Tegelijkertijd lopen de spanningen ook in Nederland op. Vooral de uitlatingen van de Turkse consul-generaal in Rotterdam dat Hizmet aanhangers terroristen genoemd kunnen worden, ook in Nederland en zijn bedekte oproep tot een boycot baren grote zorgen. 

De Nederlandse regering zegt eerdere haar zorgen aan Turkije overgebracht te hebben dat de conflicten niet naar Nederland moeten overslaan. Deze uitspraken en het weigeren van gesprekken draagt daar niet aan bij.

Minister Koenders riep mensen op om aangifte te doen. Wij zijn benieuwd hoe vaak dat gebeurd is en vooral of dit al tot aanklachten, vervolging of straf geleid heeft. 

Bij oud-en-nieuw of voetbalwedstrijden worden mensen vaak bijna onmiddellijk bestraft. Gebeurt dat hier ook vragen wij ons.

Binnenkort beginnen ook de scholen en universiteiten in Nederland weer. De spanning dient daarom niet naar de scholen, de onderwijzers en wetenschappers over te slaan. 

De Erasmus universiteit heeft al een meldpunt voor Turkse academici die teruggeroepen worden. Die universiteit neemt in ieder geval voorzorgsmaatregelen. Wij willen dat dit ook elders gebeurt, zodat dit conflict niet de Nederlandse klaslokalen binnenkomt.

Over deze zaken heb ik vandaag samen met mijn collega’s Raymond Knops en Michiel Rog vragen gesteld:

Vragen van de leden Omtzigt, Knops en Rog (allen CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Onderwijs en de minister van Justitie over de uitlatingen van de Turkse consul-generaal te Rotterdam over de Hizmet/Gülen beweging en de invloed die Turkije uitoefent op burgers in Nederland.

1. Hoeveel aangiftes zijn er gedaan in Nederland over oa bedreiging in de Turks-Nederlandse gemeenschap naar aanleiding van de oproep om aangifte te doen van minister Koenders in Kamerbrief DEU-2016Z14848/2016D30361 van 21 juli jl?

2. Hebben die aangiftes al geleid tot enige actie zoals formele aanklachten? Zo ja kunt u dan precies hoeveel mensen formeel zijn aangeklaagd en hoeveel mensen een straf gehad hebben (via het OM of de rechter)?

3. Hoe beoordeelt u de uitspraken van de Turkse minister van Economie Nihat Zeybekci: “Niet alleen de doodstraf. Wij gaan ze op zo’n manier straffen dat ze ons zullen smeken om gedood te worden om aan hun lijden een einde te maken” (bron: https://twitter.com/TR_Realities/status/761311207609380866)

4. Hoe beoordeelt u het feit dat de Turkse consul-generaal in Rotterdam vindt dat hij aanhangers van Gülen in Rotterdam wel een terrorist kan noemen? (bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/144981/Turkse-consul-Rotterdamse-Gulen-volgers-terroristen)

5. Hoe beoordeelt u dat het feit dat dezelfde consul-generaal Nederlands-Turkse bedrijven oproept om Hizmet aanhangers te boycotten en zuiveringen van Hizmet aanhangers uit openbare functies goedpraat? (bron: http://guncelhaber.nl/rotterdam-baskonsolusu-sadin-ayyildiz-gun-birlik-gunudur/)

6. Herinnert u zich dat u de Turkse ambassadeur vlak na de mislukte staatsgreep gewezen heeft op uw zorgen over de effecten van de coup en de nasleep ervan in Turkije zelf, en in Nederland? (brief van de regering: DEU-2016Z14848/2016D30361

7. Herinnert u zich dat vanuit het zelfde consulaat-generaal volgens meerdere berichten de demonstratie in Almelo tegen de Armeense genocide, waar schandelijke uitspraken gedaan en waartegen aangifte gedaan is georganiseerd? En herinnert u zich dat vanuit datzelfde consulaat dit jaar ‘per ongeluk’ een meldpunt is ingesteld waar belediging tegen de Turkse president Erdogan gemeld konden worden? (bronnen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-784https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2969http://nos.nl/artikel/2100702-turkse-consulaat-meldpunt-erdogan-beledigingen-is-misverstand)

8. Deelt u de mening dat de uitlatingen deze week van de Turkse consul-generaal de spanningen in Nederland verhogen?

9. Ziet u een rechtstreekse relatie tussen de oproepen en uitlatingen van vertegenwoordigers van of namens de Turkse regering en de recente molestatie van een Erdogan-criticus in Amsterdam?

http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/binnenland/15049/amsterdammer-mishandeld-door-erdo%C4%9F-aanhanger#.V645hbyWPXI.twitter

10. Hoe beoordeelt u de kritiek van de aangevallen Nederlander die zegt al geruime tijd geleden aangifte te hebben gedaan van bedreiging en van mening is dat de politie dit had kunnen voorkomen?

11. Heeft u de Turkse consul-generaal aangesproken of bent u voornemens dat te doen?

12. Heeft de Turkse overheid al verzoeken aan Nederland gedaan om mensen uit te leveren die sympathisant zouden zijn van Hizmet, Gulen en/of betrokken bij de poging tot staatsgreep in Turkije? Zo ja kunt u dan details geven?

13. Het kabinet schreef  dat het bereid is de Europese Commissie te vragen of het mogelijk is de evaluatie van de pre-toetredingssteun een jaar eerder te doen plaatsvinden. Wanneer heeft het kabinet dit aan de commissie gevraagd en wat was het antwoord van de Europese commissie? (bron: verslag schriftelijk overleg van de RAZ van 21 juli – kamerstuknummer nog onbekend)

14. Wanneer heeft het kabinet in Raad van Europa-verband  een oproep aan het European Committee for the Prevention of Torture om een bezoek te brengen aan Turkije? Heeft Nederland bijval gehad en is er al een CPT-team bezig met onderzoek in Turkije? (bron: verslag schriftelijk overleg van de RAZ van 21 juli - kamerstuknummer nog onbekend), 

15. Hoeveel mensen zijn er in Turkije gearresteerd, geschorst en ontslagen sinds de mislukte coup poging?

16. Bent u bekend met het feit dat de Erasmus universiteit een meldpunt ingesteld heeft naar aanleiding van druk op Turkse studenten en wetenschappers? (http://www.rijnmond.nl/nieuws/144344/Meldpunt-EUR-na-druk-op-Turkse-wetenschappers-en-studenten) Hoeveel Turkse wetenschappers en studenten in Nederland zijn na de oproep van de Turkse autoriteiten teruggekeerd naar Turkije?

17. Deelt u de zorg dat na de zomervakantie op sommige scholen grote spanningen zullen ontstaan tussen Erdogan/AKP-aanhangers en Hizmet/Gulen aanhangers en dat leerkrachten en leerlingen wellicht gediscrimineerd, weggepest of ontslagen zullen worden van (vermeende) voorkeuren van henzelf of hun ouders?

18. Welke acties neemt de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat er geen conflicten uitbreken op Nederlandse scholen en dat slachtoffers daarvan onmiddellijk beschermd zullen worden en daders gestraft?

19. Is er sprake van een lange arm van Ankara in Nederland, zoals bijvoorbeeld groenlinks raadslid Tekir beweert? (bron: http://www.volkskrant.nl/buitenland/-verzet-tegen-de-coup-is-juist-het-toppunt-van-integratie~a4355494/)

20. Is het kabinet voornemens om na de grootschalige zuivering binnen het onderwijs en de academische wereld in Turkije de toegang tot subsidiemogelijkheden en onderzoeksbeurzen te heroverwegen?

21. Kunt u deze vragen een een voor een en voor aanvang van het nieuwe schooljaar beantwoorden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.