16 februari 2015

Regering moet visa weigeren voor Rijswijk en ANBI status Rohamaa herzien - kamervragen

Op 8 maart (wereldvrouwendag nota bene) is er een bijeenkomst met radicale predikers in Rijswijk. Hier zullen zeven heren prediken die er nogal radicale ideeën op na houden. De regering heeft eerder aangegeven visa in voorkomende gevallen te weigeren. Wij vragen de regering of zij da in dit geval doet/gedaan heeft

Verder heeft de stichting Rohamaa de ANBI status en dat levert veel belastingvoordeel op. Een stichting die tegen de internationale rechtsorde ingaat zou geen goed doel kunnen zijn, heeft de regering eerder gezegd. Nu een aantal van deze sprekers een terreuroganisatie als Al Nusra steunen, moet staatssecretaris Wiebes die status eens tegen het licht houden. 

Vragen van de leden Omtzigt en Oskam (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie,  de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Financiën over een bijeenkomst in Rijswijk op 8 maart, waarbij zeer radicale predikers zullen spreken

 

1.       Hebt u kennis genomen van  de bijeenkomst die de stichting Rohamaa  op 8 maart – wereldvrouwendag - in Rijswijk organiseert?

2.       Klopt het dat de volgende mannen in Rijswijk zullen spreken: Tarik Bin Ali, Khalid Sujaa, Wahid Baali, Mohamad Hassan, Othman al Khamis, Mamdouh Tamami en Abdallah Kaamil?

3.       Hoe kijkt u aan tegen mensen die treuren om de dood van Bin Laden, terreurgroep Al Nusra steunen en de jihad in Europa faciliteren? 

4.       Herinnert u zich dat de vice-premier op 25 augustus 2014 aankondigde in de Telegraaf dat “„Haatimams zullen we het werken moeilijk en waar het kan onmogelijk maken. Als een imam uit Syrië hier wil gaan preken en hij heeft daar geen vredelievende bedoeling mee, dan krijgt hij geen visum. Maar ook Nederlandse imams, mensen die hier zijn opgegroeid en helemaal geen gebruik maken van hun vrijheid, maar haatzaaien, zullen we het leven lastig maken. Dat kan via burgemeesters die een gesprek met hen aangaan.”  (Haatimam in de ban www.telegraaf.nl/binnenland/23001868/__HAATIMAM_IN_DE_BAN__.html)

5.       Kunt u voor elk van de sprekers aangeven 
a. Of u hem als haatimam beschouwt
b. Of hij visumplichtig is.
c. Wanneer hij een visum heeft aangevraagd
d. Of het visum verleend is
e. Of hij een gesprek met de burgemeester van Rijswijk heeft gehad of zal hebben?

6.       Indien deze mensen een visum gekregen hebben, hebben zij dan correct het doel van hun bezoek gemeld bij de Nederlandse autoriteiten?

7.       Van hoeveel mensen is sinds 25 augustus 2014 een visum geweigerd omdat zij hier haatpreken zouden houden? Kunt u zo specifiek mogelijk de details van de weigeringen geven?

8.       Deelt u de mening dat de prediking van deze heren in overeenkomst is met internationaal recht, bijvoorbeeld vanwege de banden met erkende terreur groepen  als Al Nusra? En deelt u de mening dat de organisatie van deze bijeenkomst dus niet algemeen nuttig handelen?

9.       Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef: “Het is een Nederlandse traditie dat het internationale recht deel uitmaakt van de Nederlandse rechtsorde. Dat is zo neergelegd in de Grondwet. Omdat bij strijdig handelen met het internationale recht doorgaans geen sprake zal zijn van algemeen nuttig handelen, kan bij instellingen die zich daar schuldig aan maken de ANBI-status reeds worden ingetrokken.” (Kamerstuk 33752, nr. 16)

10.   Ziet u aanleiding te onderzoeken of bij de stichting Rohamaa de ANBI-status ingetrokken kan worden, zo mogelijk met terugwerkende kracht en daarover de Kamer te informeren?

11.   Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden, ten minste op het punt van de visa?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.