29 juli 2016

Vragen aan 47 ministers van Buitenlandse Zaken over mensenrechten in Turkije

De Raad van Europa is de mensenrechtenwaakhond van Europa. Turkije is al sinds het oprichtingsjaar 1948 lid. Dat betekent dat Turkije zich aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet houden. Zelfs als het de noodtoestand afkondigt, moet het aan minimumnormen voldoen.

Daar voldoet Turkije niet aan, zo meldt ook de commissaris voor mensenrechten. Onder decreet 667 kunnen verdachten 30 dagen worden vastgehouden zonder dat zij toegang hebben tot een rechter. Geheimhouding van communicatie met een advocaat is niet gewaarborgd, evenmin als het zelf kunnen kiezen van een advocaat.

Tegelijkertijd is de rechterlijke macht gezuiverd: 2700 rechters en officieren van justitie zijn van hun functie ontheven. Velen zijn opgepakt.
En tienduizenden ambtenaren zijn ontslagen zonder dat onderzoek naar hen gedaan is en zonder dat zij bezwaar kunnen maken.

Amnesty International heeft rapporten over martelingen en verkrachtingen van gevangenen.

Journalisten worden gearresteerd. Persbureaus, TV, radio en kranten worden gesloten.

Speciale rapporteurs van de VN en de OVSE trekken hard aan de bel

In deze situatie moet juist de Raad van Europa, waarvan Turkije lid is, handelen. 

Een van de concrete maatregelen zou een snel bezoek zijn van een groot team van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). Turkije moet toestaan dat gevangenen bezocht worden.

Daarom stel ik vandaag deze vragen aan het comite van ministers. Dat zijn de 47 ministers van buitenlandse zaken van de Lidstaten van de Raad van Europa. Zij kunnen ervoor zorgen dat de gevangenen snel bezocht worden.
Zij zouden zich eens gezamenlijk moeten uitspreken. Ik daag hen ook uit een voorbeeld te noemen waarbij een Lidstaat zoveel mensen tegelijk oppakte en ontsloeg.

Written questions on human right violation in Turkey under the state of emergency

After the failed coup attempt, the president en government of Turkey took exceptional measures. The state of emergency and Turkey submitted a formal notice of derogation to the European Convention on Human Rights as foreseen under Article 15 of the Convention.

These exceptional power are not just used against the alleged coup plotters, but against tens of thousands Turkish citizens.
More than 2700 judges and prosecutors were almost immediately suspended and many have been arrested. The highest courts have just been overhauled. The  
Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union views the current events, in particular the dismissal or arrest of thousands of Judges as an attack on the independence of the Judiciary in Turkey, as well as a systemic threat to the Rule of Law in this Member State of the Council of Europe.

As many as sixty thousand civil servants were suspended or lost their jobs without investigation and without a right to appeal.

The police now has the power to detain some suspects for up to 30 days without being taken before a judge. The right of access to a lawyer has been restricted, as well as the confidentiality of the client-lawyer relationship. At the same time officials have been given almost total immunity fort heir actions und the special decree.

Amnesty International claims to have credible reports of severe beatings, torture and rape in Turkish prisons.

Commissioner for Human Rights Nils Muižnieks raised very serious questions of compatibility of all these measures with the ECHR and rule of law principles, even taking into account the derogation in place.

 

Mr. Omtzigt asks the committee of Ministers

1.     Can you mention one other comparable instance in which a Council of Europe Member State has dismissed and arrested citizens on such a large scale?

2.     Are you willing to ask the Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) to pay a quick visit with a large team to Turkey and to report publicly on its findings?

3.     What statement will you make on human rights in Council of Europe Member State Turkey and what actions will you take towards the Turkish authorities?

A reply within two weeks is highly appreciated and necessary, considering the emergency situation in Turkey

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.