Wat je kiest doet er toe

Wat je kiest doet er toe: voor nu en straks

Op veel gebieden gaat het in Enschede de goede kant op. Het gaat weer beter met de economie waardoor meer mensen aan het werk zijn. We hebben de economische wind mee, maar we plukken ook de vruchten van de gerichte investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan in de binnenstad, de wijken en dorpen en in het Kennispark. Studenten, bezoekers en ondernemers weten onze stad te vinden. De binnenstad is het belangrijkste winkelgebied van Oost-Nederland geworden met veel nieuwe winkels. Enschede ontwikkelt zich steeds meer tot het dynamische centrum van Twente en de Euregio en daar profiteren we allemaal van. 

Maar er zijn ook problemen die om een oplossing vragen. Om wat voorbeelden te noemen: armoede is er in veel vormen en is nooit te accepteren. De zorg is door alle veranderingen van de laatste jaren nog steeds niet zoals we willen. Met ‘diftar’ – ofwel: het omgaan met ons afval – is er duidelijk werk aan de winkel. Veel mensen voelen niet meer de vertrouwde geborgenheid in een steeds diverser wordende samenleving. 

Het CDA wil succesvolle lijnen in de komende jaren doorzetten en aan problemen werken. Keuzes zijn daarin meestal voor langere tijd en hebben veel invloed op de stad en haar omgeving. Maar natuurlijk zijn er de problemen die we nu moeten aanpakken. 

Deze verkiezingen gaan wat ons betreft dan ook over twee vragen:  

  • Welke stad geven we door aan elkaar, aan onze kinderen, en aan onze kleinkinderen?

  • En wat doen we om de problemen van nu aan te pakken? 

Hoe zorgen we voor voldoende zorg voor wie dat nodig heeft? In de zorg gebeuren goede dingen; mensen werkzaam in de zorg zijn enorm betrokken en met mantelzorg zorgen we voor elkaar. Maar er is nog altijd veel bureaucratie en er wordt geld onjuist besteed. De kosten voor zorg en bijstand drukken zwaar op de gemeentelijke budgetten. Bijna 50 % van het gemeentebudget gaat hiernaartoe en de uitgaven nemen toe. En hoe kunnen we nieuwe sociale problemen, zoals eenzaamheid onder ouderen, met elkaar oppakken?  

Hoe blijven we samen de veiligheid in dorpen en wijken verbeteren?  Er wordt veel gedaan door de gemeente en politie en via ‘whatsapp’ buurtpreventie dragen veel Enschedeërs hun steentje bij. Maar toch zijn er nog flink wat plekken waar mensen zich onveilig voelen.  

Hoe maken we onze omgeving duurzaam en schoon? We gaan steeds zuiniger om met grondstoffen en energie. Veel Enschedeërs installeren bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak en scheiden hun afval. Maar we moeten sneller. We willen een gemeente kunnen doorgeven. Maar wat als er allemaal troep rond containers ligt? Of ons mooie buitengebied bedreigd wordt door windmolens? 

Hoe geven we onze cultuur, normen en waarden door aan onze kinderen – zeker in een tijd waarin het geen vanzelfsprekendheid is dat nieuwkomers zich daaraan aanpassen? Is er nog het ‘noaberschap’ wat zo kenmerkend is voor Twente? Of staan mensen met een verschillende achtergrond tegenover elkaar? 

Het gaat deze verkiezingen ook over de vraag wat voor politiek we door willen geven. Plaatsen we slagbomen aan de grens in Glanerbrug of kiezen we voor Euregionale samenwerking met onze Duitse buren? Willen we een politiek die leeft bij de dag, waarin het gaat om wie schreeuwt en waarin makkelijke goed klinkende antwoorden worden gekozen? Of gaat het om politiek die samen met Enschedeërs problemen benoemt en zoekt naar duurzame waarden gedreven oplossingen?

Het is aan ons als Enschedeërs om hier samen antwoorden op te vinden. In ons gezin, op ons werk, bij verenigingen, in onze eigen buurt of straat en ook via de mensen die ons vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 

Het antwoord van het CDA is duidelijk. We willen een stad waarin we zorgen voor elkaar. We willen werken aan een aantrekkelijke dynamische gemeente. Een stad die de moeite waard is om door te geven: voor nu en straks.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.