30 januari 2019

2019 afgetrapt met gouden randje

Vorige week donderdagavond 24/1 heeft het CDA Kampen met leden en belangstellenden 2019 afgetrapt in brasserie het Gouden Hart. Op deze avond werd Cor Adema door interim voorzitter Hilde Palland toegesproken en formeel bedankt voor zijn niet aflatende inzet tientallen jaren (sinds 1978!) voor de CDA fractie, de gemeente Kampen en haar inwoners als raadslid, fractievoorzitter, wethouder en raadsnestor. Cor Adema mocht tevens de zilveren CDA-speld ontvangen welke hem is toegekend door partijvoorzitter Ruth Peetoom. 

Met de aanwezigen zijn deze avond ook de prioriteiten voor 2019 bepaald en met de fractieleden nader verkend en besproken. Onder andere de inzet voor passende en betaalbare woningbouw voor jongeren en senioren, invulling van de zondag en ondersteuning van verenigingsleven en vrijwilligers passeerden de revu.   
Aanwezige CDA kandidaten voor provinciale verkiezingen Wim Duitman en Henk Selles en waterschapsbestuurder Bas Wonink ontvouwden hun plannen voor Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarna werd er getoost op het nieuwe jaar!  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.