15 december 2021

CDA Kampen kiest unaniem voor Bas Wonink als lijsttrekker

Bas Wonink (47) wordt definitief lijsttrekker van CDA Kampen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden van CDA Kampen dat unaniem besloten. Bas Wonink, die momenteel wethouder is, is vereerd dat hij tot lijsttrekker van CDA Kampen gekozen is. Wonink: “Kampen moet de gemeente met de hartelijkste Hanzestad en krachtige kernen blijven; waar het fijn is om te wonen, te werken en te ontspannen.”

Bas Wonink voelt zich gesteund door de leden van CDA Kampen, die unaniem het vertrouwen in zijn lijsttrekkerschap hebben uitgesproken. “Als trotse Kampenaar bewonder ik de stad waar ik op ben gegroeid om zijn rijke verenigingsleven, waar al die vrijwilligers een steentje aan bijdragen. Mensen vinden het fijn om hier te wonen, te werken of te ontspannen. Als lijsttrekker van het CDA wil ik mij daarom inzetten voor onder andere voldoende, betaalbare huur- en koopwoningen en genoeg mogelijkheden om te recreëren binnen onze gemeente. Er is nog genoeg te doen voor Kampen en de omliggende dorpen”, aldus Wonink. “Het CDA is er klaar voor.”

CDA Kampen heeft met Bas Wonink een lijsttrekker die als gewortelde Kampenaar naar buiten toe herkenbaar is en in staat is om een hecht team te leiden; een team dat het verkiezingsprogramma van het CDA uit kan dragen en kan realiseren. Bas en zijn echtgenote wonen in de stad en hebben drie zonen. Hij is jarenlang actief geweest als vrijwilliger bij Go-Ahead Kampen. Hij staat middenin de Kamper samenleving en weet wat er speelt en leeft in de stad en de omliggende kernen.

Theo Rietkerk, voorzitter van de vertrouwenscommissie van CDA Kampen, noemde Wonink tijdens de ledenvergadering ‘een stabiele en samenbindende leider die rust uitstraalt en overzicht behoudt’. “Bas is een herkenbare CDA’er, die politieke ervaring opgedaan heeft bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als wethouder van de gemeente Kampen heeft hij inmiddels ook bestuurlijke ervaring en kennis van belangrijke dossiers opgedaan. Bas heeft aangetoond als bruggenbouwer goed te zijn in het onderhouden van persoonlijke en bestuurlijke relaties, waarbij hij samenwerking in gang weet te zetten met zijn overtuigingskracht”, aldus Rietkerk. “Wij hebben het volste vertrouwen in Bas’ lijsttrekkerschap.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.