19 november 2018

CDA Kampen: Samen voor ‘Ons Kampen’

Het CDA Kampen heeft tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht gevraagd voor de expositie van de IJsselkogge, het vieren van 75 jaar vrijheid in 2020 en de verlaging van de gemeentelijke tarieven voor sportverenigingen.

Het CDA Kampen wil diepgaand onderzoek naar de expositie van de IJsselkogge. De partij denkt daarbij aan een combinatie met een Hanzemuseum. Dit om de stad Kampen, onze mensen, een economische impuls te geven. De expositie van de IJsselkogge biedt toeristische kansen voor de culturele Hanzestad Kampen.

De aangekondigde verhoging van de OZB voor niet-woningen ziet het CDA Kampen als een noodzakelijke en verantwoorde maatregel. Op het gebied van sport, cultuur en zorg meent de partij dat de rek er door de forse bezuinigingen in de afgelopen 10 jaar inmiddels wel uit is. Verschillende sportverenigingen gaven dit tijdens de verkiezingscampagne ook aan richting de politiek. Het CDA stelt daarom voor om in navolging van de BTW-vrijstelling voor sport,de gemeentelijke tarieven  voor sportverenigingen met 6% te verlagen. Sporten moet betaalbaar blijven voor iedereen.

Het CDA vindt het belangrijk om aandacht te geven aan herdenken op 4 mei en vieren van  de vrijheid op 5 mei. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend en het CDA vindt het belangrijk dat we daar op gezette tijden bij stil staan en dat we erover blijven praten. In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid, een bijzonder moment, het CDA wil Oranjeverenigingen een grote rol laten spelen in het vieren van onze vrijheid: want vrijheid vier je samen!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.