17 juli 2018

CDA vraagt aandacht voor leden jachthavenverenigingen met smalle beurs

Het college van B&W heeft een voorstel op de agenda gezet waarbij de jachthavens in de gemeente Kampen meer moeten betalen aan de gemeente. Het CDA Kampen steunt het voorstel, maar vraagt specifieke aandacht voor mensen met een smalle beurs.

Het CDA is blij dat het voorstel na uitgebreid overleg met de betrokken verenigingen tot stand gekomen is. Bovendien betalen jachthavens in omliggende gemeentes alsnog veel meer gemeentelijke kosten en is in Kampen jaren geprofiteerd van de extreem lage tarieven. Echter, ook veel gezinnen in Kampen met een smalle beurs hebben al generaties lang een ligplek in deze havens. Bart-Jan Gardebroek: 'Voor deze gezinnen is het hebben van een bootje een enorm belangrijke ontspanning; samen genieten van het varen op de IJssel en al haar strandjes. Het lijkt waarschijnlijk dat de liggelden nu zullen stijgen en wij willen niet dat sommigen van hen nu moeten stoppen met deze sport en ontspanning.' 

Het CDA verzoekt het College nadrukkelijk te kijken naar maatwerk voor deze gezinnen. 'Bijvoorbeeld door te onderzoeken of deze groep voor het lidmaatschap van een watersportvereniging een beroep kan doen op het jeugdsportfonds of de meedoebonnen', besluit Gardebroek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.