09 november 2019

CDA wil verenigingen en vrijwilligers ontzien bij bezuinigingen

Het CDA wil dat (sport)verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk ontzien worden bij de bezuinigingsronde van de gemeente Kampen. Dat bleek tijdens de commissie Bestuur en Middelen op donderdag 7 november. De partij springt ook in de bres voor evenementen die door de bezuinigingen op de tocht zouden komen te staan. “Vrijwilligers verdienen onze waardering en onze volledige steun.”

“Het is onze stellige overtuiging dat de kracht van onze samenleving in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid ligt”, zegt CDA-raadslid Janine de Kleine. “Kampioenen van onze sterke samenleving zijn de vele vrijwilligers. Zonder hun inzet komt het verenigingsleven ernstig onder druk te staan. Ze verdienen daarom onze waardering en onze volledige steun.” Het CDA wil dan ook dat verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen. “De OZB-verhoging leidt al tot een lastenverzwaring. Daarom zijn een tariefsverhoging voor verenigingen en een doorbelasting van kosten voor organisaties van evenementen voor het CDA onwenselijk”, stelt De Kleine.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de subsidies voor de verenigingen te herijken. Stuit dit ook op bezwaren bij het CDA? “Nee, daar kunnen wij achterstaan”, zegt raadslid Jacolien van de Wetering. “De huidige verdeling van de subsidies is zeer ongelijk. Wij vinden dat het totaal aantal subsidies niet verminderd mag worden, maar eventueel wel herverdeeld mag worden. Bovendien kunnen nieuwe verenigingen nu niet in aanmerking komen voor die subsidies. Dat ziet het CDA graag anders.”

Sport

Het CDA is ook kritisch op de voorgestelde bezuiniging op het werkbudget sportstimulering van de gemeente Kampen. “Bewegen is belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Daarnaast brengt sport mensen samen; sport verbindt. Het CDA vindt daarom dat wij zuinig moeten zijn op onze sportverenigingen en daar waar nodig ondersteuning geboden moet worden”, zegt De Kleine. Zij merkt dat veel verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning. “Om dan het budget voor sportstimulering, waarmee juist ondersteuning gefinancierd wordt, te verlagen is onbegrijpelijk. Datzelfde geldt voor de verhoging van de tarieven. Wij willen deze beide bezuinigingen van tafel en dienen hier volgende week een amendement voor in.”

Evenementen

De verbindende werking die sport heeft in de samenleving, merkt fractievoorzitter Jan Marskamp ook op bij evenementen. Daarnaast zorgen evenementen voor toerisme en reuring in de Hanzestad. Door de huidige bezuinigingsvoorstellen is de kans reëel dat er minder evenementen in Kampen georganiseerd gaan worden, zo bleek uit noodsignalen die door bijvoorbeeld de organisatie van Kerst in Oud Kampen werden gegeven. “Een bezuiniging op evenementen is roofbouw op het cement van onze samenleving”, zegt Marskamp. “Door te bezuinigen op zowel sport, verenigingen als evenementen worden vrijwilligers die zich al jaren kosteloos inzetten de dupe van een kortetermijnoplossing, waarmee tegelijkertijd een probleem op de lange termijn wordt gecreëerd. Het CDA dient daarom volgende week een amendement in om ervoor te zorgen dat ook de bezuiniging op evenementen van tafel gaat, naast de bezuinigingen op sport en de verenigingen.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.