11 juni 2020

Hoogspanningskabels 's-Heerenbroek

Op woensdag 27 februari 2019 is tijdens de vergadering van de Provinciale Staten een motie van CDA en ChristenUnie aangenomen waarmee wordt bereikt dat de hoogspanningslijn in ‘s-Heerenbroek ondergronds wordt gebracht. Een jarenlange strijd van onder andere Dorpsbelangen ‘s-Heerenbroek en CDA Kampen lijkt hiermee gewonnen. De Provincie Overijssel stelt voor het ondergronds brengen van de bekabeling eenmalig 2 miljoen euro ter beschikking. De gemeente Kampen zou ook een financiële bijdrage leveren, maar op dit moment is er geen geld om eventuele meerkosten te kunnen dragen.

In mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven aan netbeheerder Tennet om een plan te maken voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in 's-Heerenbroek. CDA Kampen is blij dat hiermee een eerste concrete stap is gezet. Al moeten we nog steeds geduld hebben, want het plan van Tennet kan circa achttien maanden op zich laten wachten. Tot die tijd houdt CDA Kampen een vinger aan de pols.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.