21 maart 2020

Is Kampen gereed voor de naderende komst van de eikenprocessierups?

De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de eikenprocessierups. Wij willen graag weten of de gemeente voldoende voorbereid is op de mogelijk vervroegde komst van de rups door de zachte winter. Daarnaast willen wij graag weten weten hoe particulieren en ondernemers met eigen eiken bijgestaan worden door de gemeente in de bestrijding van de overlast veroorzakende eikenprocessierups

CDA Kampen stelt de vragen aan het college om te weten of de gemeente goed voorbereid is op het nieuwe seizoen van de eikenprocessierups. “De eikenprocessierups heeft ook in de gemeente Kampen vorig jaar voor veel overlast gezorgd. Veel inwoners hebben de aanwezigheid van dit diertje ervaren door irritaties aan bijvoorbeeld de huid, ogen of longen. Sommige inwoners moesten naar de dokter; een enkeling zelfs naar het ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat de overlast dit jaar zoveel mogelijk beperkt wordt door maatregelen van de gemeente”, aldus fractievoorzitter Jan Marskamp. 

Door de zachte winter bestaat volgens Bastiaan Meerburg, directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), de kans dat eitjes van de eikenprocessierups eerder uit gaan komen. Normaal gesproken gebeurt dit in april, maar het zou zomaar kunnen dat het probleem nu al in maart de kop op gaat steken. Het CDA wil van de gemeente weten of zij voldoende voorbereid is op de (mogelijk vroege) komst van de eikenprocessierups en zo ja, hoe. Ook wil het CDA graag weten of en hoe particulieren en ondernemers met eiken op eigen terrein geholpen worden met het nemen van maatregelen om de overlast te beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.