CDA Regiotour Noord-Brabant
31 mei 2019

Jaarverslag CDA Kampen

Voor u ligt het jaarverslag voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Inmiddels zijn deze jaren al enige tijd verstreken en hebben reeds de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen in 2019 plaatsgevonden. Voor de deur staan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Ook in Kampen heeft de tijd niet stilgestaan. De fractie van het CDA Kampen is als gevolg van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 van 6 naar 4 zetels gegaan, hetgeen een financieel effect heeft op het CDA Kampen. Bestuurlijk heeft voorzitter Alerieke van der Maat afscheidt genomen en staat ook de rest van het bestuur voor een vernieuwing.

Op het gebied van het penningenbeheer heeft er reeds een wisseling plaatsgevonden. Het penningmeesterschap is overgedragen van Christiaan Koers naar Martin Oosterhoff. Hierbij moet opgemerkt worden dat Martin Oosterhoff inmiddels formeel door de leden is benoemd als nieuwe penningmeester, terwijl Christiaan Koers formeel nog geen afscheid genomen heeft als penningmeester.

Om de nieuwe penningmeester met een 'schone lei' te laten beginnen én omdat over de afgelopen jaren het bestuur niet voorzien heeft in de kascontrolecommissie is besloten om dit ineens te doen voor een drietal jaren: 2016, 2017 en 2018. Het jaarverslag over 2019 zal voor rekening komen van de nieuwe pennigmeester.

Gerben de Koning Gans
25 mei 2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.