27 september 2020

Tweede Kamerlid Hilde Palland aan het woord

De Tweede Kamer is inmiddels weer gestart met een nieuw politiek seizoen: de bouwvak ligt alweer een paar weken achter ons en de scholen zijn weer begonnen. Helaas zonder gelegenheid om elkaar fysiek te ontmoeten zoals we gewend waren. Het coronavirus is nog niet weg en we passen onze leefstijl zo goed en zo kwaad als het gaat daarop aan. Ook in Den Haag.

Eind augustus is het derde noodpakket met steunmaatregelen voor ondernemers, werkenden en zzp’ers gepresenteerd. Daar is achter de schermen hard aan gewerkt; in eerste plaats door de kabinetsleden in samenspraak met ‘de polder’: MKB, VNO-NCW en vakbonden. Het is heel goed dat dit polder-overleg er in crisistijd ook is en men elkaar weet te vinden en tegemoet kan komen.

Achter de schermen mocht ik ook input leveren op de regelingen vanuit de sociale zekerheidskant: de loondoorbetaling van werknemers (NOW), de inkomenssteun voor zzp’ers (TOZO) en nu is er ook een groot bedrag (1,4 miljard!) toegevoegd om mensen voor wie er toch geen werk is als zzp’er of die alsnog hun baan verliezen te begeleiden en hen te helpen naar ander werk en bijvoorbeeld om- of bij te scholen. Ook voor gemeenten komt er aanvullende financiële ondersteuning, voor dorpshuizen en voor cultuursector en specifiek de Bruine Vloot.

Op 15 september was het Prinsjesdag. Ook de algemene politieke beschouwingen hebben we inmiddels achter de rug. De fractie van het CDA heeft accenten gelegd bij onder andere een nieuw samenlevingsmodel, waarin minder ruimte is voor marktwerking en individualisme, maar meer ruimte voor samenwerking en coöperatieve vormen. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de opgave van volkshuisvesting, financiële ondersteuning van het mkb en de gemeenten en een noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt, waarin teveel flexwerk afbreuk doet aan bestaanszekerheid van arbeidskrachten.

We bereiden ons als CDA-fractie nu voor op de begrotingsbehandelingen in het najaar voor 2021: een ongewis jaar wat betreft gezondheid, economie, arbeidsmarkt, woningmarkt en verkiezingen. Er zijn belangrijke opgaven, waarbij wij vanuit het midden en ons ‘Rijnlandse denken’ een antwoord op moeten formuleren.

 

Deze bijdrage is geschreven door Tweede Kamerlid Hilde Palland uit Kampen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.