07 november 2018

Voorzitter gezocht voor 'Ons Kampen'!

Uitdagende taak voor een inspirerende, energieke verbinder die het CDA Kampen koersvast naar de volgende fase leidt en optimale samenwerking en beweging organiseert tussen vereniging, politiek en bestuur.

Over CDA Kampen Het CDA Kampen is met 220 leden een vereniging met een brede basis in Kampen. Al sinds jaar en dag neemt het CDA een prominente plaats in binnen het bestuur van de gemeente Kampen. In 2018 is door te focussen op ervaring, vernieuwing en verjonging een krachtige politieke fractie ontstaan die onder de slogan “ Voor Ons Kampen” werkt aan het beste voor de gemeente Kampen. Om ook in de toekomst verschil te maken voor  Kampen heeft het CDA Kampen in hoofdlijnen de koers richting 2022 en verder uitgezet aan de hand van vier opdrachten voor de komende jaren:

1. Mobiliseren en organiseren van een actieve en krachtige achterban met lokaal netwerk en relevante kennis en ervaring; 2. Slagkracht in eigen organisatie door effectieve organisatie van en interactie tussen achterban, politiek en bestuur; 3. Krachtig HRM, binden, boeien en ontwikkelen van (politiek) talent en transparante selectie richting verkiezingen; 4. Werk maken van het verder inkleuren van de slogan: Voor Ons Kampen. Organiseren van permanente betrokkenheid en zichtbaarheid van het CDA binnen Kampen.

Het CDA Kampen zoekt per 1 januari 2019 een inspirerende, motiverende en faciliterende voorzitter die de komende jaren leiding geeft aan dit proces. 

De voorzitter

• Geeft als regisseur leiding aan het CDA Kampen. Weet verantwoordelijkheden op een goede manier te organiseren en delegeren. Zorgt op een eigentijdse manier voor olie in de (samenwerkings) machine tussen vereniging, politiek en bestuur;

• Organiseert de verdere invulling van de koers richting 2022. Weet op een pragmatische manier beleid te vertalen naar concrete acties en regiseert de voortgang; 

Kampen

• Is een betrouwbare adviseur voor de wethouder en de fractie. Weet wanneer de voorgrond betreden moet worden en wanneer het op de achtergrond kan;

• Onderhoud contacten met externe betrokkenen als pers, andere verenigingen, neemt deel aan het algemeen bestuur van het CDA Overijssel en is het lokale aanspreekpunt voor het CDA landelijk. 

Profiel

• Actieve en betrokken inwoner van de gemeente Kampen met eigentijdse visie op het CDA als politieke partij in Kampen • Kent uit ervaring de kracht en karakter van het organiseren van een vereniging en weet alle geledingen optimaal te betrekken, stimuleren en organiseren. • Daadkrachtige regisseur met goede balans tussen eigen initiatief en delegeren. • Verbinder die samenwerking organiseert en faciliteert en waar nodig het debat stimuleert. • Legt verbinding tussen het CDA en de Kamper samenleving, gebruik makend van een actief eigen netwerk in Kampen en omgeving 

Interesse? Neem contact op met Jan-Willem Prins (Algemeen Bestuurslid CDA Kampen) via [email protected] en we gaan met elkaar in gesprek!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.