16 september 2019

Vragen CDA fractie PAS-uitspraak

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering op 6 september 2019 heeft de CDA-fractie bij monde van Hardy Wellenberg vragen gesteld over de bezwaren die de werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben gemaakt tegen de bouw van recreatiewoningen op het recreatiepark Roggebot. Beide organisaties hebben aangegeven niet met de ontwikkelaar en de gemeente in overleg te willen en door te willen procederen tot aan de Raad van State, met een beroep op de uitspraken die er zijn gedaan over de PAS-regeling (programma aanpak stikstof).

Op de vraag hoe het college aan kijkt tegen de houding van beide organisaties en de kans van slagen van hun bezwaren in deze kwestie, antwoordde wethouder Holtland dat beide organisaties er zelf voor kunnen kiezen om hierover niet in overleg te gaan met de gemeente en de ontwikkelaar en in plaats daarvan de gang naar de (hoogste) bestuursrechter te maken. Hoewel hij deze houding betreurt, valt daar van de zijde van de gemeente niets tegenin te brengen.

Op de vraag of de uitspraak inzake de PAS-regeling ook nog gevolgen heeft voor de bouwplannen die de gemeente op overige locaties heeft, gaf de wethouder een soortgelijk antwoord. Op dit moment valt nog niet in te schatten of en zo ja, welke bezwaren er op basis van de PAS-uitspraak zullen worden gemaakt tegen overige bouwplannen van de gemeente en wat de kans van slagen van dergelijke procedures is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.