Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben, dan willen wij dat dit goed gebeurt. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Een gemeenschap waarin gezond opgroeien centraal staat. Wij stimuleren het inrichten van een lokale childeren’s zone, zoals in Rotterdam effectief is gebleken, om opleidingsniveau en toekomstbeeld voor kinderen te verhogen.
  2. Passende ondersteuning staat centraal, niet de hulpverlenende systemen en regelgeving.
  3. De meest adequate zorg op het juiste moment: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet.
  4. Versterking van de logische en laagdrempelige vindplaatsen voor hulp aan jongeren, zoals op school, bij het CJG of bij de huisarts via de praktijkondersteuner JGGZ.
  5. Meer aandacht voor de overgang van het ene naar het andere zorgregime, bijvoorbeeld bij jongeren die 18 worden.
  6. Intensievere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en/of rond scholen.
  7. Het CDA Kampen wil de mogelijkheden onderzoeken om via het CJG een preventieprogramma echtscheidingen aan te bieden. Dit omdat meer dan de helft van de hulpvragen bij het CJG echtscheidingsgerelateerd is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.