Om het succes van de Internationale Hanzedagen 2017 te verzilveren, wil het CDA Kampen het toerisme verder uitbouwen in en om Kampen. Aandacht voor de cultuur en de natuur in en rond Kampen blijven uitgangspunten voor het toeristisch beleid. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

 1. Uitbouwen van het beeld van Kampen als nautische Hanzestad. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van het potentieel aan bijvoorbeeld IJssel, Ganze- en Reevediep. Daarbij wil het CDA aandacht voor recreatie aan de diverse strandjes ten aanzien van veiligheid, behoud van uiterwaarden, verrommeling en parkeren.
 2. Een volledig doorvaarbaar Reevediep tot aan het randmeer met ruime openingstijden van de brug en sluis.
 3. Het CDA Kampen zet zich in voor een terugkerend nautisch Hanze evenement om Kampen (weer) te positioneren –met landelijke en internationale bekendheid- als Hanzestad.
 4. Het bieden van mogelijkheden aan winkeliers om hun deuren te openen tijdens grote evenementen op zondag. Het CDA Kampen neemt afstand van de 24 uurseconomie waarin alles om consumeren draait. Wij zijn dan ook tegen structurele koopzondagen.
 5. De blijvende waardering van de jaarlijks terugkerende festiviteiten rond Koningsdag, 4 en 5 mei. Dat zijn belangrijke dagen voor Nederland en Kampen. Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat deze dagen gevierd worden. In het bijzonder vragen wij aandacht voor 2020, als 75 jaar bevrijding wordt gevierd. Het CDA Kampen wil dat de gemeente Kampen festiviteiten in dat jaar extra waardeert.
 6. Doorontwikkelen van het ingezette beleid voor de binnenstad met ondernemers, evenementenorganisatoren, vastgoedeigenaren en culturele instellingen. Het CDA Kampen is voor veel activiteiten in de stad en buitengebied.
 7. Uitbreiding van de hotelaccommodatie in Kampen. De afgelopen jaren is het aantal hotelkamers in Kampen toegenomen. Onze ambitie reikt echter verder.
 8. Behoud van camperplaatsen in de omgeving van het Groene Hart of andere geschikte plaatsen in Kampen. Steeds meer campers weten Kampen te vinden. Dat is goed voor de lokale middenstand, horeca en musea.
 9. Het CDA zet zich in voor het realiseren van een aanlegsteiger bij de Eilandbrug en treed in overleg met de Bruine Vloot over de verruiming van de openingstijden van de brug.
 10. CDA Kampen zet zich in voor het door de gemeente faciliteren en veilig inrichten van strandjes aan de IJssel en Reevediep met oog voor behud van uiterwaarden en parkeren.
 11. Inzet op mogelijkheid van een rondje Kampen en Kernen varen; daartoe moet o.a. de Loswal in Wilsum worden aangepakt om daar te kunnen aanleggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.