Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. Kampen kan zich gelukkig prijzen met veel kerken en verenigingen. Wat ons betreft de sociale verbinding in onze gemeente die zorgt voor kleur, reuring, omzien naar elkaar en activiteiten! Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Het blijvend informeren van verenigingen over de mogelijkheden van een vrijwilligersvergoeding.
  2. Blijvend stimuleren van verenigingen om via Justis een gratis VOG aan te vragen voor vrijwilligers.
  3. Wegnemen van onnodige regels en belemmeringen voor verenigingen.
  4. Blijvend aanbieden van een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. De gemeente blijft deskundigheidsbevordering ondersteunen: via Stichting Welzijn helpen wij verenigingen bij het matchen van vraag en aanbod of het aanbieden van specifieke opleidingen voor vrijwilligers.
  5. Ontzien van verenigingen bij eventuele bezuinigingen. Er is de afgelopen jaren al fors bezuinigd op de subsidies voor o.a. sportverenigingen.
  6. Een transparante en eerlijker verdeling van subsidies onder verenigingen. De inhoudelijke opgave in een wijk en/of voor een vereniging staat daarbij centraal. Daarbij blijft de omvang van het totale budget intact. Het CDA Kampen stimuleert wijkverenigingen samen met anderen gebruik te maken van een gebouw. Daarbij is het in stand houden van een gebouw geen doel in zichzelf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.