De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Het CDA Kampen stelt dat het woonbeleid gericht moet zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. In de komende raadsperiode hopen we voldoende woningen te kunnen bouwen voor onze kinderen en kleinkinderen die graag in Kampen willen blijven wonen. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Levensloopbestendige woningen en wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud kunnen worden. Dat vergt goede voorzieningen en een goede ruimtelijke openbare inrichting waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van mensen die de samenleving kent.
  2. Continuering van de starterslening in Kampen. Op deze manier biedt de gemeente mensen een mooie mogelijkheid om de eerste stappen op de woningmarkt te zetten.
  3. Een (financieel) verantwoorde ontwikkeling van de plannen voor woningbouw in Reeve.
  4. Bij nieuwbouwprojecten zet de gemeente samen met de woningcorporaties in op voldoende aanbod van (sociale) huurwoningen en starterswoningen.
  5. Een terughoudende opstelling van de gemeente ten aanzien van de aankoop van gronden, vanwege de aanwezige voorraad en onze financiële positie.
  6. Realisatie van bestaande woningbouwplannen, voordat nieuwe worden ontwikkeld.
  7. Blijvende aandacht voor voldoende nieuwe woningen in IJsselmuiden. In samenspraak met inwoners wordt onderzocht op welke locatie toekomstige woningbouw kan plaatsvinden
  8. Een leefbare binnenstad van Kampen door een mix van wonen en winkels. Het CDA is voorstander van het wonen boven winkels in onze binnenstad.
  9. Het CDA blijft zich hard maken voor maximale openheid van het landschap tussen Stadshagen en ’s Heerenbroek. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.