Mijn naam is Hilde Palland-Mulder. Ik ben geboren en getogen in de Hanzestad Kampen. Sinds mei 2019 mag ik Tweede Kamerlid namens het CDA zijn. Inmiddels ben ik mij thuis gaan voelen in de Haagse dynamiek en heb ik een balans gevonden in het schakelen tussen de Haagse vierkante kilometer en de praktijk uit onze regio. De praktijk van het maatschappelijk middenveld, van ondernemers en werkenden, van gezinnen en verenigingen.

Als Tweede Kamerlid heb mij afgelopen periode ingezet voor een eerlijke arbeidsmarkt waarin ieder individu bestaanszekerheid kan opbouwen en van betekenis kan zijn. Ook heb ik gepleit voor waardering van familiebedrijven en hun toegevoegde waarde in onze samenleving als werkgevers en dragers van de gemeenschap. Juist ook in coronatijd heb ik daaraan invulling kunnen geven door concrete aanpassingen in het steunpakket voor ondernemers en werkenden te realiseren. Bijvoorbeeld voor concernonderdelen in de NOW, seizoensbedrijven, grenswerkers en de Bruine Vloot.


Er liggen nog grote uitdagingen met betrekking tot de economische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Maar ook de krappe woningmarkt, het vastlopen van uitvoeringsorganisaties, energie- en stikstofopgaven en de groeiende kloof tussen verschillende groepen zijn grote vraagstukken waar ik graag als teamspeler, vanuit de inhoud en ons christendemocratisch en Rijnlands denken invulling en richting aan wil geven. Daarvoor ben ik ooit de politiek ingegaan. En daarvoor zit ik nog steeds in de politiek!


De volgende drie thema’s krijgen de komende vier jaar mijn bijzondere aandacht:

Waardering voor de rol en toegevoegde waarde van familiebedrijven

Het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven zijn de stabiele motoren van de economie, werkgelegenheid en lokale gemeenschappen. Ik zet mij in voor een goede bedrijfsoverdracht aan een volgende generatie.

Een eerlijke economie voor werknemer en werkgever

De coronacrisis heeft ons geleerd wat echt belangrijk is, wat beschermd moet worden en waar de zwaktes zitten in ons systeem. Ik maak mij daarom sterk voor een eerlijke economie, waarin mensen bestaanszekerheid op kunnen bouwen en waarin gewerkt wordt met respect voor de omgeving. De economie staat ten dienste van de samenleving en niet andersom. En dat Rijnlands denken zit ook sterk in de genen van onze regio.

Ik verzet mij tegen de race naar de bodem op de arbeidsmarkt. Ook flexwerkers en zelfstandigen dienen aanspraak te kunnen maken op sociale zekerheid. Ook voor jongeren moet een vast contract bereikbaar zijn. En voor werkenden met er gedurende hun loopbaan voldoende ruimte zijn voor ontwikkeladvies en steun bij om- en bijscholing. We helpen werkgevers zo ook om aan voldoende geschikt personeel te komen.

Oog voor noaberschap en de leefomgeving

De coronacrisis heeft niet alleen de economie geraakt, maar ook ons samenleven is veranderd. Fysieke kerkgang en het verenigingsleven zijn stilgevallen. Het CDA roept op tot het zorgen voor elkaar; het noaberschap dat wij juist in Overijssel zo goed kennen. Daarom is het belangrijk dat zorg, cultuur en onderwijs in de regio bereikbaar en beschikbaar blijven. Ook maak ik mij in Den Haag sterk voor het kunnen combineren van werk en zorg en ondersteuning van vrijwilligerswerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.