Aanpak Jeugdwerkloosheid (uit: Nederlands dagblad)

Er moet een nieuw offensief tegen de jeugdwerkloosheid komen, want jongeren vliegen er nu als eerste uit. De stijging van aantal WW-uitkeringen in maart en april is het hoogst onder jongeren.

De coronacrisis duurt langer dan gedacht en gehoopt en ook de sociaal-economische gevolgen zullen aanzienlijk zijn. Uit de eerste arbeidsmarktcijfers blijkt dat vooral jongeren hard worden getroffen. Zij zijn oververtegenwoordigd in tijdelijke contracten die nu massaal de wacht zijn aangezegd. De politiek moet aan de slag voor de middellange termijn, zodat deze generatie niet tussen wal en schip valt. Een nieuw offensief jeugdwerkloosheid is nodig om jongeren perspectief te bieden op werk en inkomen.

In alle mogelijke scenario's zijn het de banen van starters die het meest op het spel staan. Juist voor deze groep is ondanks de goede economische jaren het perspectief onzekerder geworden. Het SER Jongerenplatform constateerde in een verkenning in 2019 dat het opbouwen van een zelfstandig bestaan voor jongeren trager loopt dan voorheen. In afwachting van een vast inkomen stellen velen het kopen van hun eerste huis en het starten van een gezin uit. Door de coronacrisis komt het opbouwen van een zelfstandig bestaan nog verder onder druk te staan.

35 jaar

'Mbo-scholen meldden deze maand een tekort van 13.000 stages en leerbanen.' In de praktijk gaan er al veel alarmbellen af. De stijging van het aantal WW-uitkeringen van maart en april is het hoogst onder de groepen tot 35 jaar. Dat komt mede doordat zij vaak in zwaar geraakte sectoren als horeca, cultuur en de uitzendbranche werken. Werkende jongeren horen massaal dat hun eerste, en dus vaak tijdelijke contract, later dit jaar niet wordt verlengd wegens winstwaarschuwingen. De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt maakt ook nu duidelijk dat mensen met een onzekere arbeidsmarktpositie, vooral jongeren, in tijden van crisis als eersten werkloos worden. Als laatste erin is als eerste eruit. Ook studenten kunnen momenteel moeilijk de arbeidsmarkt op. Mboscholen meldden deze maand een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten. Een heel aantal vakopleidingen staan nu stil. Het is van belang dat het kabinet niet alleen de gevolgen van de crisis van vandaag managet, maar ook vooruit kijkt naar de positie van jongeren op de middellange termijn. Dat we hen helpen studievertraging en oplopende studieschulden te beperken en hen helpen de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. Komende jaren zal de laatste groep van de babyboomgeneratie de arbeidsmarkt verlaten. Het is dus van belang om te blijven investeren in voldoende vakmensen voor de toekomst.

Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in voldoende startersbanen, persoonlijke begeleiding en ondersteuning op de arbeidsmarkt met name richting sectoren in de regio waar krapte is, zoals zorg, bouw en techniek, en afspraken over stageplaatsen en werkervaringsplaatsen. Een initiatief als de startersbeurs, om na een studie werkervaring op te doen, moet breder worden ingezet. Banenmarkten, speeddates en (online) bedrijfsbezoeken worden maar mondjesmaat of sectorafhankelijk benut. Daar ligt nog veel ruimte voor verbetering. Ook liggen er mogelijkheden voor werkgevers om in tijden van crisis specifieke vacatures voor jongeren te plaatsen.

taskforce

Er ligt bij die babyboomgeneratie een kans. Zij die voor hun AOW staan kunnen zich inzetten om  kennis over te dragen aan jongeren en hen helpen ervaring op te doen en een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Eerder kenden we ook al plannen tegen jeugdwerkloosheid. Zo was tussen 2013 en 2015 Mirjam Sterk ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid. Tussen 2003 en 2007 was Hans de Boer verantwoordelijk voor de Taskforce Jeugdwerkloosheid, met succes. Nu we zijn beland in een ongekende crisis waarvan we het effect nog jaren zullen merken, is dit het moment om in te zetten op een nieuwe aanpak van jeugdwerkloosheid. En met Hans de Boer als voorman van de werkgevers bij VNO-NCW moeten er toch genoeg kansen liggen om samen een nieuwe generatie toekomstperspectief op de arbeidsmarkt te geven.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.