CDA op de bres voor soepeler bedrijsopvolging voor familiebedrijven ( uit:FD)

Politiek Den Haag heeft te weinig oog voor de belangen van familiebedrijven, vindt het CDA. Hun specifieke noden staan niet op het netvlies bij nieuwe regelgeving. Een van de weinige regelingen die wél op hen is toegespitst, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), staat op de tocht. Onbekend maakt onbemind, denkt Hilde Palland. Terwijl familiebedrijven volgens het CDA van groot belang zijn voor de leefbaarheid van steden en dorpen. Het CDA-Kamerlid komt daarom met een initiatiefnota die het kabinet oproept tot het structureel verzamelen van data over familiebedrijven. Om hun belangen te borgen moeten familiebedrijven expliciet worden opgenomen als apart portefeuilleonderdeel van een bewindspersoon bij de volgende formatie, vindt zij.

Als het aan het CDA ligt blijft de in opspraak geraakte BOR niet alleen overeind, maar wordt die sneller en makkelijker in te zetten. 'De regeling is voor familiebedrijven van grote toegevoegde waarde,' aldus Palland. Zo'n zeven op de tien Nederlandse bedrijven zijn familiebedrijven, variërend van grote ondernemingen als Heineken tot de bakker op de hoek, al zijn de meeste in het MKB. Opgeteld hebben zij zo'n 2,2 miljoen werknemers in dienst.

Financiering

'Familiebedrijven zijn een heel specifiek type onderneming door de unieke samenhang van familiebelangen, eigenaarsbelangen en bedrijfsbelangen,' aldus Palland. Daarom zijn hun uitdagingen ook anders en kunnen zij niet altijd gebruik maken van de faciliteiten die voor het MKB zijn opgetuigd. Neem bijvoorbeeld de verruimde borgstellingskredieten die het kabinet heeft klaargezet zodat bedrijven in coronatijd makkelijker kunnen lenen. Veel familiebedrijven krijgen moeilijk het geld losgepeuterd omdat zij veelal met eigen vermogen zijn gefinancierd en dus minder bekend zijn bij de bank. 'Ons bereiken veel signalen dat ze er niet doorheen komen,' aldus Palland.

Financiering moeilijk toegankelijk

Sowieso is bancaire financiering moeilijker toegankelijk voor familiebedrijven dan voor niet-familiebedrijven, constateert Palland. Dit omdat er maatwerk bij komt kijken dat een regionaal bankkantoor niet bevoegd is te verlenen. Private equity en venture capital zijn meestal geen optie, zelfs niet via de publieke regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs). Palland: 'Daar staat vaak een participatie tegenover waar het familiebedrijf tegenaan hikt.' Het CDA wil dit 'marktfalen' in financiering en kredieten nader laten onderzoeken.

Bedrijfsoverdracht

Pallands initiatiefnota breekt een lans voor het faciliteren van de bedrijfsoverdracht naar een nieuwe generatie. De directeur-eigenaar van een bedrijf zou met 55 jaar een bericht moeten krijgen dat hij of zij moet gaan nadenken over de opvolging en hoe dat te regelen, bepleit zij. 'Zo ging dat ook vroeger.' Belangrijker nog is dat de bedrijfopvolgingsregeling (BOR) niet wordt versoberd, maar juist gefaciliteerd. De regeling moet voorkomen dat het voortbestaan van een bedrijf gevaar loopt bij opvolging door het ondernemingsvermogen grotendeels vrij te stellen van schenk- en erfbelasting. De laatste tijd is de BOR echter steeds meer onder vuur komen te liggen omdat die familiebedrijven zou bevoordelen. Mede daarom wordt iedere aanvraag minutieus doorgevlooid door de fiscus.

Onzekerheid fiscale vrijstelling

Zo kan het soms wel jaren duren voordat de Belastingdienst de fiscale vrijstelling goedkeurt voor een specifieke overdracht. Palland: 'Je kunt als ondernemer niet zo lang in onzekerheid verkeren. Drie jaar onduidelijkheid, dat is heel lastig als je wilt plannen of investeren.' Daarom hecht het CDA aan een efficiënte en effectieve regeling. Vermindering is niet aan de orde. Palland: 'Men noemt het een riante regeling, maar wij lopen hiermee in de pas met ons omringende landen. Onze buren met vergelijkbare economieën kennen alle vergelijkbare regelingen.'

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.