Dringend behoefte aan een permanente deeltijd WW (uit: FD)

Onlangs verlengde het kabinet de steunmaatregelen voor bedrijven en hun werknemers tot 1 juli 2021. Een goede zaak. e snelheid waarmee het kabinet eerder de loondoorbetalingsregeling NOW invoerde en openstelde, verdient lof en is bemoedigend. De NOW is echter een calamiteitenmaatregel en dus eindig. Wij vinden het belangrijk dat we onze economie niet alleen nu overeind houden, maar ook structureel versterken. Onze economie moet wendbaar en weerbaar zijn, ook om de schokken van een volgende crisis beter op te kunnen vangen. Daarom bepleiten wij dat het kabinet ook structurele crisisinstrumenten ontwikkelt. Want, zeker in de industrie, periodiek een economische terugval is te verwachten.

Een goed voorbeeld van zo'n structureel instrument is een permanente deeltijd-WW, met scholingsplicht als belangrijke voorwaarde. Werkgevers voelen de pijn, maar worden geholpen om personeel vast te houden. Werknemers leveren een deel van hun WW-rechten in, maar blijven in dienst. De ruimte die zo ontstaat, wordt gebruikt voor het (bij)scholen van medewerkers om hen vast' te houden voor de arbeidsmarkt. De belangen van bedrijven en werknemers zijn immers gedeelde belangen en niet tegenovergesteld. Laten we dat uitgangspunt ook in een permanente deeltijd-WW vormgeven. Juist onze economie, met van oudsher een sterke regionale maakindustrie in bijvoorbeeld Twente en rond Eindhoven, is gebaat een dergelijke regeling.

Ook landen om ons heen met een cyclische maakindustrie kennen een regeling, zoals in Duitsland de Kurzarbeit. De regeling is daar succesvol in het overkomen van economische terugslag en het behouden van werkgelegenheid en kennis.ok vanwege een gelijk speelveld en het versterken van onze concurrentiekracht.

Hilde Palland is Tweede Kamerlid voor het CDA, Stijn Steenbakkers is CDA-wethouder voor o.a. Economie en Innovatie in Eindhoven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.