10 januari 2017

Erkenning van het Familiebedrijf

Gisteren hield het CDA Kampen haar nieuwjaarsbijeenkomst met als thema Werkgelegenheid & familiebedrijven. Spreker was Windesheim lector familiebedrijven, drs. Ilse Matser. Onze regio (de regio Zwolle, en eigenlijk heel Overijssel/Gelderland) kent een hoog percentage aan familiebedrijven en daar mogen we ons gelukkig mee prijzen!
Want familiebedrijven kenmerken zich door grote betrokkenheid en een focus op de lange(re) termijn: continuiteit & stabiliteit! Dat heeft ook zijn positieve effecten op de werkgelegenheid; er worden duurzame arbeidsrelaties aangegaan met loyaliteit over en weer. Familiebedrijven doorstaan doorgaans ook de crisis beter door een over het algemeen sterkere financiële positie (eigen vermogen) en door de prioriteit te leggen op continuïteit en niet op winstmaximalisatie.  
Daarnaast is de maatschappelijke betrokkenheid familiebedrijven van oudsher groot. Medewerkers zijn veelal afkomstig uit de eigen regio en sponsoring van het plaatselijke verenigingsleven lijkt ontstaan te zijn binnen het familiebedrijf. Terecht dat er meer aandacht is voor het familiebedrijf en de specifieke kenmerken daarvan!

Het CDA spreekt dat ook letterlijk uit in het verkiezingsprogramma (“ruim baan voor MKB en familiebedrijven”) en wil ook werk maken van het eenvoudiger maken van investeringen voor mkb & familiebedrijven en het aannemen van personeel.  Ik heb daar ook nog wat over kunnen toelichten op de bijeenkomst.

Is het alleen maar hoezee met het familiebedrijf? Nee, een familiebedrijf kent ook z’n specifieke uitdagingen. Bijvoorbeeld de veranderende verhoudingen in de familie en inzichten in bedrijfsvoering als een nieuwe generatie toetreedt binnen het bedrijf. Hoe wordt de bedrijfsopvolging geregeld en doorkruist werk niet in negatieve zin de prive-verhoudingen. Hoe houd je functioneringsgesprekken met je eigen vader, zoon, dochter, broer of zus?
In Overijssel wordt hier bijvoorbeeld extra aandacht aan besteed via een bedrijfsopvolgings-programma vanuit de provincie in samenwerking met Windesheim. Terecht!

Nog een tip: eens een kijkje nemen bij een mooi familiebedrijf in Kampen? Zaterdag 14/1 is er open dag bij Broshuis…

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.