Valentijnsdag: CDA houdt van Familiebedrijven

Op Valentijnsdag heeft het CDA regio Zwolle bloemen uitgereikt aan het Zwols familiebedrijf en start-up Checkbuster. Het CDA wil daarmee haar waardering uitspreken en aandacht vragen voor MKB en familiebedrijven in de regio. ‘De stabiele motoren van economie, innovatie en werkgelegenheid’, aldus Hilde Palland, kandidaat kamerlid voor het CDA. 

Broers aan het roer van internationaal opererende start-up
Checkbuster is een succesvolle startup in Zwolle die applicaties en een platform biedt om alle type controles en inspecties eenvoudig uit te voeren. De tijdrovende papierwinkel bij controles en inspecties wordt daarmee voorkomen. Het bedrijf, gestart eind 2014, opereert inmiddels internationaal en in diverse branches zoals bouw, horeca en zorg, onder leiding van de broers Gert-Jan en Gerald Hemmers.
Gert-Jan Hemmers onderkend het belang van specifieke aandacht voor start-ups en MKB. ‘Dankzij bijvoorbeeld Kennispoort en de Regio Zwolle Incubator hebben wij een volgende stap kunnen maken en worden onze producten inmiddels gebruikt in 60 landen!’    

Checkbuster is sinds 2015 gevestigd in de Creatieve Coöperatie in Zwolle. ‘Dat is ook een bewuste keuze’, zegt Gerald Hemmers, ‘Hier zijn diverse creatieve bedrijven gevestigd onder een dak, het is gezellig en we kunnen als leer-werkbedrijf hier snel schakelen met het Cibap voor bijvoorbeeld de inzet van stagiaires.’

 

De wijsheid uit het Oosten naar Den Haag

Het CDA schenkt aandacht vanuit de regio Zwolle aan MKB en familiebedrijven vanwege het belang voor werkgelegenheid en innovatie en omdat het vaak maatschappelijk betrokken en lokaal gewortelde bedrijven zijn. Zij verdienen volgens CDA’ers Janine de Kleine en Hilde Palland specifiek aandacht, ook om een doorgroei te kunnen maken of bijvoorbeeld bedrijfsopvolging goed te regelen.

CDA’ers Hilde Palland heeft afgelopen vrijdag ook een pamflet overhandigd aan CDA lijsttrekker Sybrand Buma met de oproep specifiek beleid te maken voor MKB en familiebedrijven, zoals in Overijssel gebeurd. ‘De wijsheid en kracht uit het Oosten moeten we meenemen naar Den Haag’.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.