Vrouw & ondernemen (& "combinatie stress")

Deze week sprak ik voor een groep dames over Vrouw, ondernemen en politiek. Ook een zelfstandig ondernemer deed haar verhaal en 2 dames van de Rabobank gaven uitleg over hoe een onderneming te starten.

Ik mag mijzelf sinds 3 jaar ondernemer noemen, met 3 collega's vorm ik samen een maatschap en runnen wij een adviesbureau op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Dat gaat heel goed! Daarnaast ben ik naast kandidaat kamerlid al jaren actief in de politiek als fractievoorzitter. En ik ben vrouw, echtgenoot en moeder. Er wordt mij vaak gevraagd hoe ik een en ander combineer.
En ja, ik ervaar wel eens dat ik 'druk' ben. Maar geldt dat niet voor velen onder ons?

Ik moet zeggen dat ik nooit zo'n fan ben geweest van aparte vrouwenclubjes en bijeenkomsten. In mijn beleving heb ik alle kansen gekregen om me te ontwikkelen en te doen wat ik graag zou willen. Soms is vrouw zijn ook wel in je voordeel.
Maar toch is het opvallend dat Nederland in de vrouwen-gelijkheidslijstjes niet echt goed scoort...
Er zijn veel vrouwen die werken en in die zin 'meedoen', maar zij werken voornamelijk parttime. Meer dan in bijvoorbeeld andere Europese landen. Het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is (minimaal 70% van het netto minimum verdient) is minder dan de helft! En vrouwen verdienen in veel gevallen voor hetzelfde werk dat door mannen wordt verricht minder geld, dat blijft toch ook merkwaardig.
Ook het aantal vrouwen in leidinggevende en bestuursfuncties blijft achter. Ondanks alle inzet en oproepen aan het bedrijfsleven. Zijn ze er niet, hebben ze er geen zin in of wordt er onvoldoende aan vrouwen gedacht en hen een kans gegeven?
Nu gaat het mij er niet om dat vrouwen vooral maar volledig moeten werken en er niet voor moeten kiezen om bijvoorbeeld de zorg voor jonge kinderen thuis op zich te nemen. Die afweging blijft altijd een persoonlijke, en vooral een van ouders samen hoe zij samen dat regelen en onderling verdelen.
Wel denk ik dat er nog een hele wereld is te winnen om het makkelijker te maken om werk en zorg te combineren. Om de 'combinatie stress' van werk en zorg te beperken. Door bijvoorbeeld ouderschapsverlof uit te breiden, door de aansluiting van opvang en onderwijs te verbeteren, door te werken aan flexibelere arbeidstijden en fiscale tegemoetkoming als je, als man of vrouw, (tijdelijk) zorgtaken verricht. Zaken waar het CDA initiatieven in neemt in het verkiezingsprogramma.  
Uiteraard geldt dit niet alleen bij de zorg voor kleine kinderen, maar ook voor kunnen verlenen van mantelzorg aan een naaste. Bijvoorbeeld je ouders, of familielid met een ziekte of beperking.
Ook zeker nu iedereen langer zal moeten doorwerken moeten we borgen dat we dat ook kunnen volhouden en niet opbranden. Daarnaast zal het belang van economische zelfstandigheid -ook na een onverhoopte echtscheiding- toenemen. De druk op gezinnen en families is groot. Terwijl deze juist de stabiele basis in onze samenleving zijn! Die 'hoeksteen' -zoals het CDA familie en gezin al jaren geleden kenschetste- verdient bescherming. Wat mij en wat het CDA betreft meer dan de moeite waard om in te investeren...  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.