Kandidaten TK21
14 april 2022

'behoud de ambachtsacademie'

CDA en VVD willen dat het kabinet zoekt naar mogelijkheden om het initiatief en de resultaten van de Ambachtsacademie te behouden. Mede door een initiatief van CDA en VVD is in 2017 de Ambachtsacademie gestart met als doel om vijftigplussers via leerling-gezel-meester systeem op te leiden tot vakbekwaam ondernemers in kleinschalig ambachten.

Hiermee wordt ingezet op behoud vakmanschap en kennis en wordt er voorzien in de benodigde ‘bedrijfsopvolgers’ op specialistische ambachten, zoals lijstenmaker, zilversmid of schoenhersteller.  Maar de subsidie houdt op.
‘Onbevredigend’ vinden CDA en VVD.

‘Dit voorziet in een behoefte, in bedrijfsopvolgers en behoud specialistische ambachtskennis waarbij mensen heel concreet als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan in een ambacht. Dat moeten we toch kunnen faciliteren?’ aldus CDA-Kamerlid Hilde Palland.

Zij pleiten daarom vandaag in het debat over de arbeidsmarkt voor behoud van het initiatief en de opleiding van ambachten. Zij roepen het kabinet op om vanuit het ministerie van SZW en OCW gezamenlijk het gesprek aan te gaan met de Ambachtsacademie voor behoud van de specialistische ambachtsopleidingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.