25 februari 2021

Vragen over de deeltijd WW

1: Herinnert u zich nog dat de Tweede Kamer op 29 september 2020 de motie over voorbereiden van deeltijd-WW of een variant hiervan (Kamerstuk nr. 35420-130) heeft aangenomen?

Vraag 2: Ontvangt u net als het CDA signalen van werkgevers die pleiten voor een structurele/permanente deeltijd-WW-regeling, waarmee bij een volgende economische tegenslag bedrijven geholpen kunnen worden om zoveel mogelijk banen te behouden?

Vraag 3: Bent u met het CDA van mening dat het nuttig zou zijn om over een vaste deeltijd-WW-regeling te beschikken na het aflopen van de NOW dan wel zo kort mogelijk daarna? Indien ja, hoe werkt u hieraan?

Vraag 4: Hoeveel capaciteit en ruimte binnen het UWV zijn nodig om voornoemde motie te kunnen uitvoeren, indachtig uw opmerking in het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers op 24 september 2020 dat het UWV tot het aflopen van de NOW-regeling “geen capaciteit en geen ruimte” heeft om de motie uit te voeren (Kamerstuk nr. 2021D00147)? Is de verwachting dat die capaciteit na 30 juni 2021, de datum waarop de NOW afloopt, meteen beschikbaar zal zijn? 

Vraag 5: Indien niet, kan er door het UWV worden opgeschaald om zowel lopende als nieuwe beleidsvoorstellen van kabinet en Kamer te kunnen blijven uitvoeren, en te voorkomen dat de wetgever wordt lamgelegd? 

Vraag 6: Welk traject en tijdspad heeft uw ministerie op dit moment voor de uitvoering van de motie in gedachten? 

Vraag 7: Hoe gaat u het bedrijfsleven, werkgevers en werknemers, bij dit proces betrekken?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.