CDA Regiotour Noord-Brabant
18 februari 2019

‘Partijbureau-komt-naar-je-toe’-tour

De vernieuwing van de partij naar een netwerkorganisatie komt van de grond. Het partijbureau van het CDA gaat namelijk van start met de ‘partijbureau-komt-naar-je-toe’-tour. Op deze tour komen we langs bij afdelingen die meer willen weten over de partijvernieuwing en de praktische werking van het partijbureau.

Opzet

De avond is praktisch ingestoken, met een toelichting op de verschillende plannen van partijvernieuwing. Ook is er ruimte voor discussie over de verschillende deelprojecten en nemen we uw input graag mee. Daarnaast geven we uitleg over het nieuwe ledensysteem Dirk: hoe werkt dit nu eigenlijk en wat kun je er allemaal mee?

Een speerpunt van de partij is HRM. Het gaat erom de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Dat begint met het leren kennen van onze leden, maar ook weet hebben van iemands deskundigheden. Tijdens de tour krijgt u alle informatie hierover. Ook Dirk speelt hier weer een rol in. Verder leggen we graag uit wie er werken op het partijbureau en wat we doen. Daarnaast is er alle ruimte om vooraf door te geven waar behoefte vanuit de afdelingen aan is en welke vragen er leven. Hier gaan we op de bijeenkomst ook op in.

Voor wie?

Alle afdelingen één voor één bezoeken is helaas niet mogelijk.  Daarom kunnen afdelingen die dicht bij elkaar liggen een aanvraag doen voor een gezamenlijke bijeenkomst. Dit kan uiteraard ook een provinciale bijeenkomst of een regionale bijeenkomst zijn.

Geïnteresseerd?

Hebt u interesse in zo’n bijeenkomst en bent u afdelingsbestuurder? Neem dan contact op met Sandra Nieberg, via [email protected] of 070 34 24 836

Bent u een geïnteresseerd CDA-lid zonder bestuurlijke functie? Dan kunt u contact opnemen met uw bestuur of zij wellicht al een bijeenkomst gepland hebben. Als zij nog geen bijeenkomst gepland hebben, kunt u hen wellicht enthousiast maken om alsnog een bijeenkomst te organiseren.

Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.