19 april 2023

Kamervragen over het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen

Vragen van de leden Brekelmans (VVD) en Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen.

Vraag 1:
Bent u bekend met het volgende bericht op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): 'Komt u uit Syrië, Jemen of Turkije? Dan is het mogelijk dat u geen gesprek krijgt met de IND, maar een formulier in mag vullen. Dit is een van de maatregelen waardoor de IND sneller hoopt te beslissen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u een uitnodiging voor de Paper and Ink Procedure. U zet dan uw vluchtverhaal op papier en beantwoordt vragen van de IND. De IND kan dit formulier gebruiken om een positieve beslissing te nemen. Is er teveel onduidelijk? Dan volgt u toch de AA-procedure en krijgt u een gehoor met de IND.' (1)

Vraag 2:
Deelt u de zorg dat het alleen schriftelijk horen van asielaanvragen risico’s op onzorgvuldigheid en onterechte asielverlening met zich meebrengt? En dat mogelijke veiligheidsrisico's minder vaak worden gesignaleerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3:
Deelt u de zorg dat het schriftelijk horen van Syrische, Turkse en Jemenitische asielzoekers Nederland aantrekkelijker maakt voor asielzoekers uit deze drie landen? Bent u het eens dat dit gezien de hoge instroom onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4:
Mochten één of meerdere van bovengenoemde landen in de komende jaren veilig worden, bieden de schriftelijke gehoren dan voldoende informatie om de asielaanvragen opnieuw te beoordelen? Zo niet, vindt u dit een probleem?

Vraag 5:
Bent u bekend met andere EU-landen die asielaanvragen uit Syrië, Jemen en Turkije alleen schriftelijk horen? Zo ja, welke landen?

Vraag 6:
Bent u bereid het besluit van de IND te heroverwegen om een deel van de asielzoekers uit Syrië, Jemen en Turkije alleen schriftelijk te horen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7:
Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

(1) Immigratie- en Naturalisatiedienst, 23 maart 2023, Asiel: laatste ontwikkelingen (https://ind.nl/nl/asiel-laatste-ontwikkelingen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.