Kandidaten TK21
01 juni 2022

Kamervragen over het artikel 'Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens'

Vragen van de leden Van den Berg, Palland, Peters (allen CDA) en Bikker (ChristenUnie) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel 'Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens'.

Vraag 1:
Kent u het artikel 'Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens'? (1)

Vraag 2:
Kunt u aangeven welke gemeentes nu aan preconceptiezorg doen zoals het programma 'Nu Niet Zwanger'? Kunt u aangeven wat daarvan de resultaten zijn?

Vraag 3:
Kunt u aangeven in hoeveel gemeentes op dit moment het programma 'Kansrijke Start' wordt gerealiseerd? Op welk moment verwacht u dat het voornemen uit het coalitieakkoord, dat alle gemeenten deelnemen aan het programma, is gerealiseerd?

Vraag 4:
Deelt u de mening dat preconceptiezorg 'Nu Niet Zwanger' onderdeel zou moeten zijn van het programma 'Kansrijke Start', waarvoor in het coalitieakkoord structurele middelen zijn vrijgemaakt? Zo ja, op welke wijze gaat u dit een vervolg geven? Zo nee, waarom niet en wat betekent dat voor de verdere invulling van deze belangrijke zorg?

Vraag 5:
Wat vindt u van de stelling dat preconceptiezorg, zoals het programma 'Nu Niet Zwanger', onderdeel is van 'prenatale voorlichting' welke gemeentelijke taak vorig jaar in de Wet publieke gezondheid is opgenomen?

(1) NRC, 23 mei 2022, 'Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens' (https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/22/investeer-in-preventie-en-die-begint-al-bij-de-kinderwens-a4125180).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.