23 mei 2023

Kamervragen over het bericht 'Ministerie plant eindtoets basisscholen tijdens carnaval en suggereert: verplaats carnaval maar'

Vragen van de leden Peters, Amhaouch en Inge van Dijk (allen CDA) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht 'Ministerie plant eindtoets basisscholen tijdens carnaval en suggereert: verplaats carnaval maar' (1).

  1. Klopt het dat de doorstroomtoets in 2024 samenvalt met (de aanloop naar) carnaval?
  2. Is bij u bekend dat zowel carnaval als de voorprogramma's niet zomaar verzet kunnen worden?
  3. Is het juist dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan scholen heeft laten weten dat zij het 'evenement' carnaval maar moeten verplaatsen?
  4. Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat carnaval bij de Nederlandse cultuur hoort, het is immers immaterieel erfgoed, en dit dus geen evenement is?
  5. Ziet u ook dat het gebrek aan gevoel om hier rekening mee te houden een uiting is van weinig affiniteit met de regio?
  6. Hebt u er bij de invoering van de doorstroomtoets bij stilgestaan dat carnaval en de doorstroomtoets eens in de zoveel tijd ongelukkig kunnen samenvallen?
  7. In welke jaren vallen de eindtoets en carnaval nog meer ongelukkig samen?
  8. Bent u bereid om vóór 9 juni a.s. de Tweede Kamer te informeren over een oplossing waardoor carnaval en de afsluitende toets in 2024 hand in hand kunnen gaan en hierbij tevens te schetsen hoe u dit structureel wilt oplossen? 

(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ministerie-plant-eindtoets-basisscholen-tijdens-carnaval-en-suggereert-verplaats-carnaval-maar~b3052843/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.