26 april 2023

Kamervragen over het bericht 'Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: 'Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers''

Vragen van de leden Peters, Boswijk en Krul (allen CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: 'Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers''.

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht in het Algemeen Dagblad 'Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: 'Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers''? (1)

Vraag 2:
Deelt u de opvatting dat alles op alles moet worden gezet om zo snel mogelijk deze dassenburchten te verwijderen? Zo ja, welke stappen gaat u zetten om dit zo snel mogelijk te doen?

Vraag 3:
Deelt u de opvatting dat niet alleen ProRail een generieke ontheffing zou moeten krijgen voor het verwijderen van dassenburchten, maar dat gemeenten die ook zouden moeten krijgen voor de realisatie van opvanglocaties? Zo ja, welke acties gaat u uitzetten om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen?

Vraag 4:
Deelt u de opvatting dat enkel een verkenning voor een generieke ontheffing, zoals aangekondigd in de beantwoording van de vragen van de leden Krul en Amhaouch (beiden CDA) (2) niet getuigt van voldoende urgentie en de juiste prioriteitstelling, en dat juist moet worden overgegaan tot actie, zodat deze generieke ontheffingen er zo snel mogelijk komen? Zo ja, welke acties gaat u op korte termijn ondernemen om deze generieke ontheffingen in te stellen?

Vraag 5:
Zou u willen aangeven of de beschermde status van de das zwaarder weegt dan het zorgen voor een dak boven het hoofd voor 800 mensen? Indien dit het geval is, zou u dit dan willen onderbouwen? Indien dit niet het geval is, hoe kan het zo zijn dat de situatie, zoals in het artikel beschreven, is ontstaan?

(1) Algemeen Dagblad, 18 april 2023: 'Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: 'Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers'', via https://www.ad.nl/politiek/nieuw-probleem-bij-zoeken-opvangplekken-dassen-blokkeren-opvang-800-asielzoekers~a302395d/.
(2) Vragen van de leden Krul en Amhaouch (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ''Wat moet je met dassen onder het spoor? 'Uitgraven en weghalen'' en het bericht 'Dassen verlammen Brabants treinverkeer nog zeker drie weken' (ingezonden 24 maart 2023).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.