Kandidaten TK21
05 maart 2022

Kamervragen over het lerarentekort in Nederland

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het lerarentekort in Nederland.  

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht << Surinaamse leerkrachten kunnen ons lerarentekort opvangen, maar ze mogen niet komen >> (1) en de uitzending van het tv-programma Kassa d.d. 5 maart 2022 (2)?

Vraag 2:
Bent u bekend met het enorme lerarentekort in met name de grote steden en aandachtswijken?

Vraag 3:
Bent u het met het CDA eens dat een tekort aan leraren kinderen hindert in hun ontwikkeling en de kansenongelijkheid bevordert?

Vraag 4:
Bent u het met het CDA eens dat om het lerarentekort op te lossen creatief gedacht moet worden en grenzen van wet- en regelgeving moeten worden opgezocht?

Vraag 5:
Bent u bekend met het feit dat Nederlands sprekende geschikte, bekwame en beschikbare leraren uit Suriname niet in Nederland mogen werken, omdat ze niet uit de Europese Unie komen?

Vraag 6:
Kunt u aangeven uit welk Europees land Nederlands sprekende geschikte en bekwame leraren kunnen komen?

Vraag 7:
Kunt u aangeven welke beschikbare en geschikte Nederlandse ongediplomeerde doelgroep aangeboord kan worden, die met relatief weinig moeite een Pabo-diploma kan halen?

Vraag 8:
Bent u het met het CDA eens dat maatwerk mogelijk zou moeten zijn voor een geschikte, bekwame en beschikbare doelgroep leraren?

Vraag 9:
Wat gaat u doen om maatwerk mogelijk te maken, zodat het lerarentekort (een klein beetje) verkleind kan worden?

(1) Volkskrant, https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/surinaamse-leerkrachten-kunnen-ons-lerarentekort-opvangen-maar-ze-mogen-niet-komen~b88057a5/, 10 februari 2022.
(2) Kassa, https://www.bnnvara.nl/kassa/videos/576486, 5 maart 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.