Bij de bespreking van de hoofdlijnennotitie over loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking, voerde namens het CDA René Peters het woord. Hij gaf aan dat het CDA de notitie beoordeelt op vijf criteria, en dat het CDA alle uitwerkingen van die notitie langs dezelfde meetlat legt.
 
Peters: “Willen werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen, dan moet dat ten eerste voor werkgevers eenvoudig zijn. Ten tweede moet dat lonend zijn. En willen werknemers daadwerkelijk succesvol in dienst treden, dan moet dat ten derde voor werknemers ook echt lonend zijn en, ten vierde, niet te ingewikkeld natuurlijk. Ten slotte mogen de mensen die nu met welke regeling dan ook in dienst zijn, niet worden lastig gevallen met een verandering in voorwaarden.”
 
Het CDA vraagt zich wel serieus af of loondispensatie er niet voor zorgt dat het voor werknemers heel erg ingewikkeld wordt. Daar lijkt het wel op, omdat die werknemers gaan vallen onder alle regels die de Bijstandswet en de Participatiewet met zich mee brengen. Peters riep de staatssecretaris op om In gesprek te gaan met de mensen die het betreft. “Om te komen tot een werkwijze en zeer eenvoudige regels voor mensen die werken met loondispensatie, vergelijkbaar met de manier waarop mensen dat met de Wajong nu ook doen.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.