De Tweede Kamer debatteerde deze week over de problemen in de opvang en de behandeling van suïcidale jongeren. ‘Een heftig onderwerp waar eigenlijk geen politiek debat over gevoerd zou moeten worden’, aldus CDA-woordvoerder René Peters. ‘We moeten er met de betrokken partijen alles aan doen om deze jongeren te helpen’. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om hulpverlening geïntegreerd aan te bieden, omdat het gaat om kwetsbare jongeren met zware zorgvragen. Die worden nu nog regelmatig overgeplaatst vanwege de gecombineerde en complexe problematiek waar ze mee te maken hebben.

De Inspectie geeft aan dat het  van groot belang is dat er meer zicht komt op alle factoren die bijdragen aan suïcides onder jongeren. Peters sluit zich hierbij aan en pleit voor gerichte actie. ‘Sommige zaken zijn zo kwetsbaar en zo gevoelig dat ze eigenlijk niet geschikt zijn voor een politiek debat. Toch is het belangrijk dat ze niet onbesproken blijven. Suïcide onder jongeren in de jeugdzorg is zo’n onderwerp. Het verliezen van een kind is altijd onverteerbaar. Des te meer reden om voorzichtig te zijn met het trekken van algemene conclusies. Meer inzicht in de problematiek moet leiden tot gerichte actie.’

Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat het aantal suïcides onder jongeren het afgelopen jaar flink gestegen is. Een kwart van de jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden, ontving jeugdhulp. Eerder deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al onderzoek naar 26 zelfdodingen in 2016 en 2017 in de jeugdhulp, waarbij geconcludeerd werd dat passende zorg in veel gevallen ontbrak. Het CDA wil weten hoe het komt dat steeds meer jongeren suïcidaal zijn, om vervolgens verbetermaatregelen te kunnen nemen die deze zorgelijke trend keren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.