Deze week is in de Tweede Kamer het plan aangenomen om een landelijk dekkend netwerk van sociale ontwikkelbedrijven op te zetten. Het plan is een initiatief van CDA en SP, en kan rekenen op een grote Kamermeerderheid.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen met een arbeidsbeperking niet meer terecht in een sociaal werkbedrijf, maar moeten zij aan de slag in een baan in de reguliere arbeidsmarkt. Maar veel mensen lukt dit niet. Door de coronacrisis wordt dit naar verwachting nog moeilijker. Daarom is het volgens het CDA en de SP belangrijk om de Sociale Werkvoorziening nieuw leven in te blazen met dit sociaal ontwikkelbedrijf.

Mede-initiatiefnemer van het plan René Peters: “Het wordt een soort sociale werkplaats 2.0, waarbij we deze mensen perspectief willen bieden met nuttig werk, het moet meer zijn dan alleen bezigheidstherapie. We willen werksoorten aanbieden waar je winst mee maakt. Vroeger had je bij de sociale werkplaats het beeld van mensen die bij wijze van spreken vogelhuisjes zaten te schilderen. Dat willen we niet. We pleiten dan ook voor samenwerkingen tussen private en publieke partijen.” Er is volgens hem heel veel mogelijk op dat gebied. Hij noemt als voorbeeld een bezoek aan een sociale werkvoorziening waar onderdelen voor elektrische motoren worden gemaakt, melkmachines, designlampen.

Het plan biedt ook mogelijkheden voor mensen die denken zelf de overstap te kunnen maken naar een reguliere baan., via een ‘recht op initiatief’. Peters: “Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt met een zelfstandige baan in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren in een Sociaal Ontwikkelbedrijf.”

Lees hier het plan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.