CDA-woordvoerder onderwijs Michel Rog benadrukte deze week in debat met minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de salarissen en werkdruk in het basisonderwijs dat er sinds het aantreden van het kabinet veel in gang is gezet. Zo wordt 270 miljoen geïnvesteerd in salarissen en 430 miljoen in de vermindering van de werkdruk. Nu is het belangrijk dat leraren dit zo snel mogelijk merken in de portemonnee en tijdens het werk in de klas. Michel Rog: “Er zijn de afgelopen tijd grote stappen gezet met een nieuw werkdrukakkoord en de nieuwe cao in het basisonderwijs. Terecht gaan leraren er door deze gezamenlijke inspanning van overheid, werkgevers en werknemers  zo’n 8,5% op vooruit.”

Zo'n tien jaar geleden hebben kabinet, schoolbesturen en bonden afgesproken dat meer leraren een hogere salarisschaal zouden krijgen. De bedoeling was dat 40% hierin terecht zou komen, maar dit is blijven steken op 26%. Michel Rog: “Ik heb er vaak kritiek op gehad en de minister en zijn voorganger op bevraagd, maar eindelijk komt dit geld dus beschikbaar. Kortom, goed nieuws voor leraren in het primair onderwijs en hopelijk ook voor de aantrekkelijkheid van het vak.”

In de nieuwe cao wordt afgesproken dat de bovenwettelijke regelingen voor de WW worden genormaliseerd. Waar leraren recht hadden op 60 maanden doorbetaling, gaat dit nu terug naar 38 maanden (34 maanden in bijzonder onderwijs). Het sluit daarbij beter aan bij de doorbetalingsregeling voor werknemers in andere sectoren. Michel Rog: “Het normaliseren van de bovenwettelijke WW was een grote wens van het CDA, zodat actieve leraren meer loon overhouden. Werknemers en werkgevers zijn bij deze afspraken over hun eigen schaduw gestapt en verdienen daarvoor een compliment.”

Tot slot wilde Michel Rog van de minister weten hoe het Ministerie van OCW een vinger aan de pols houdt, zodat de 430 miljoen aan werkdrukverlichting op een effectieve manier wordt besteed en leraren hier zo snel mogelijk van profiteren. Minister Slob zegde toe dat hierover voor het reces een brief naar de Kamer wordt gestuurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.