Omschrijving

Het doel van deze training is om vaardig te worden in het toepassen van de standaardgeschilpunten tijdens een beleidsdebat, bijvoorbeeld tijdens een vergadering van de gemeenteraad of Provinciale Staten. Beleidsdebatteren is een debatvorm waarbij de focus sterk ligt op de inhoud (argumenten). Deze debatvorm kan helpen om tijdens vergaderingen waar beleidsplannen worden besproken scherp te kunnen reageren. De cursist leert om de zwakke punten in een beleidsplan te vinden.

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de debattraining - basis heeft gevolgd.

Doel & Doelgroep

Doel

Het doel van deze training is om vaardig te worden in het toepassen van de standaardgeschilpunten tijdens een beleidsdebat, bijvoorbeeld in een vergadering van de gemeenteraad of Provinciale Staten. Beleidsdebatteren is een debatvorm waarbij de focus sterk ligt op de inhoud (argumenten). Deze debatvorm kan helpen om tijdens vergaderingen waar beleidsplannen worden besproken scherp te kunnen reageren. De cursist leert om de zwakke punten in een beleidsplan te vinden.

Doelgroep

(Aankomende) volksvertegenwoordigers en (aankomende) bestuurders.

Inhoud

  • Hoe werkt het beleidsdebat met de standaardgeschilpunten?;
  • Individueel oefenen met het toepassen van de standaardgeschilpunten op een beleidsstelling;
  • Leren toepassen van Ethos-logos-pathos;
  • Oefenen met debatteren aan de hand van standaardgeschilpunten in debat-opstellingen;
  • Oefenen met interrumperen en improviseren.

Werkvormen & Opzet

  • de deelnemer bereidt zich op de training voor via de online leeromgeving. Daar krijgt men o.a. uitleg over het werken met de standaardgeschilpunten en wordt de theorie ‘ethos-logos-pathos’ kort herhaald;
  • in de groepsbijeenkomst wordt vooral geoefend met het toepassen van de  standaardgeschilpunten en met debatteren.

Organisatie

De debattraining-vervolg wordt regionaal georganiseerd door de provinciale consulenten Opleiding & Ontwikkeling en verzorgd door vrijwillige trainers die door het Steenkampinstituut zijn geselecteerd en getraind.

Tijdsduur fysieke bijeenkomst:
2 dagdelen (1 hele dag of 2 avonden)

Tijdsduur online bijeenkomst:
2 dagdelen (ochtend, middag of avond)

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers

Debatteren kun je leren!

Deze module kun je los volgen, of als onderdeel van de Steenkamp Leergang. Wil je alle 12 modules volgen en het certificaat Steenkamp Leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp Leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot de twaalf modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.