Via het CDA worden heel wat mensen geroepen tot taken in het openbaar bestuur. Dat kan op lokaal, regionaal en nationaal niveau, maar ook op Europese of internationale schaal. Ook spelen veel CDA’ers een rol in allerlei maatschappelijke organisaties, vaak duidelijk herkenbaar als CDA’er, soms ook niet. Het CDA rekruteert, vormt, selecteert en inspireert steeds nieuwe generaties vertegenwoordigers en bestuurders op talrijke plaatsen en voor vele verantwoordelijkheden.
Integriteit is lang niet altijd alleen een kwestie van het zich houden aan de betrokken codes. Integriteit is vooral ook een grondhouding. Een basishouding van waaruit het zich houden aan codes een vanzelfsprekendheid is. Een grondhouding die functioneert als een kompas, waarop men ook zonder codes een goede koers zal varen.

'Een betrouwbaar politicus'

In 2011 heeft de commissie Maij-Weggen een handreiking gepresenteerd onder de naam 'Een betrouwbaar politicus'. In de handreiking wordt beschreven wat de grondhouding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA zou moeten zijn. Op basis van beschreven dilemma's en uitgangspunten biedt de handreiking de nodige middelen om koers te houden.

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

In deze code van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is te vinden wat goed openbaar bestuur betekent voor besturen van organisaties in het openbaar bestuur.

Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Het ministerie van BZK heeft een handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van kandidaten voor raad en college te verbeteren.

De handreiking biedt een overzicht van methoden die de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen kunnen benutten bij het toetsen van de integriteit van - en het verbeteren van het bewustzijn over de integriteitsrisico's bij potentiële kandidaten. Dit gaat onder meer om een leidraad integriteit voor selectiegesprekken en dilemmakaarten integriteit. Ook zijn de instrumenten uit de handreiking geschikt om tijdens de werving en selectie potentiële spookvertegenwoordigers te herkennen en te weren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.