Annuleringsvoorwaarden

Algemeen: De cursist heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Na het sluiten van de overeenkomst (het intekenen) is er een bedenktijd van zeven werkdagen. Na afloop van de bedenktijd van zeven werkdagen geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt altijd per e-mail: [email protected] o.v.v. annuleren en de titel van de cursus. 
 • Inschrijving voor een cursus/training geldt voor de gehele cursus. Deelnemers kunnen zich niet inschrijven voor een deel van een cursus. Er vindt geen restitutie plaats van niet gevolgde onderdelen.
 • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus kan de deelnemer kosteloos annuleren. 
 • Bij annulering tussen twee weken en een week voor aanvang van de cursus is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd (datum cursus minus 7 dagen). 
 • Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de cursus is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Eventueel aan ons gerestitueerde (hotel)kosten worden wel aan u terugbetaald.
 • Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige restitutie. Als u op het laatste moment verhinderd bent mag een ander altijd uw plaats innemen.
 • In bijzondere gevallen kan er door het Steenkamp Instituut worden afgeweken van bovengenoemde regels. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Bij inschrijvingen op of binnen twee weken voor aanvang van de cursus / training geldt deze regeling niet en is er geen restitutie mogelijk.

Annulering hotel

 • Wanneer u na inschrijving geen gebruik wilt maken van de overnachtingsmogelijkheid, dient u dat schriftelijk aan ons kenbaar te maken, uiterlijk twee weken voor aanvang.
 • De datum van ontvangst van de annulering bij het SI geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.
 • Bij annulering van de overnachtingsmogelijkheid tot twee weken voor aanvang van de opleiding worden de overnachtingkosten gerestitueerd mits dit ook gebeurt door het hotel.
 • Bij annulering van de overnachtingsmogelijkheid binnen twee weken voor aanvang van de opleiding wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.